Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 5

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 5

Aceste versete din Epistola către Efeseni, Capitolul 5, scrisă de Apostolul Pavel, oferă instrucțiuni detaliate despre cum ar trebui să trăiască creștinii, subliniind importanța iubirii, purității și respectului reciproc în cadrul comunității de credință și în relațiile familiale.

Pavel începe cu un apel la imitarea lui Dumnezeu și la trăirea în iubire, așa cum Hristos ne-a iubit și S-a jertfit pentru noi. El continuă cu instrucțiuni specifice despre evitarea comportamentelor imorale, cum ar fi desfrâul, lăcomia și vorbirea necuviincioasă, care sunt nepotrivite pentru sfinți. În schimb, îndeamnă la exprimarea recunoștinței.

Apostolul avertizează împotriva înșelăciunii cu cuvinte deșarte care pot duce la mânia lui Dumnezeu și îndeamnă credincioșii să nu participe la “faptele întunericului”, ci mai degrabă să le condamne. El subliniază importanța de a trăi ca “fii ai luminii”, producând roade ale bunătății, dreptății și adevărului.

Pavel îndeamnă la înțelepciune în modul de viață, încurajând răscumpărarea timpului și înțelegerea voii Domnului, evitând îmbătarea cu vin și încurajând umplerea cu Duhul Sfânt. El sugerează expresia spirituală prin cântări, psalmi și laude și recunoștința constantă față de Dumnezeu.

În ceea ce privește relațiile familiale, Pavel oferă instrucțiuni specifice pentru soți și soții, subliniind relația dintre Hristos și Biserică ca model pentru căsătorie. Soțiile sunt îndemnate să se supună soților lor ca Domnului, iar soții sunt chemați să-și iubească soțiile așa cum Hristos a iubit Biserica și S-a jertfit pentru ea. Scopul este sfințirea și purificarea soției, prezentând-o fără pată sau zbârcitură. Pavel subliniază că bărbații ar trebui să-și iubească soțiile ca pe propriile lor trupuri, iar femeile să respecte pe bărbați.

Capitolul se încheie cu un apel la iubire reciprocă și respect între soți și soții, subliniind că relația dintre aceștia reflectă misterul relației dintre Hristos și Biserică. Această secțiune din Epistola către Efeseni este adesea citată în discuțiile despre rolurile și responsabilitățile în cadrul căsătoriei creștine.

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 5

 1. Fiţi dar următori ai lui Dumnezeu, ca nişte fii iubiţi,
 2. Şi umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe Sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă.
 3. Iar desfrâu şi orice necurăţie şi lăcomie de avere nici să se pomenească între voi, cum se cuvine sfinţilor;
 4. Nici vorbe de ruşine, nici vorbe nebuneşti, nici glume care nu se cuvin, ci mai degrabă mulţumire.
 5. Căci aceasta s-o ştiţi bine, că nici un desfrânat, sau necurat, sau lacom de avere, care este un închinător la idoli, nu are moştenire în împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.
 6. Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte deşarte, căci pentru acestea vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.
 7. Deci să nu vă faceţi părtaşi cu ei.
 8. Altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai luminii!
 9. Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr.
 10. Încercând ce este bineplăcut Domnului.
 11. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă.
 12. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi.
 13. Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină,
 14. Căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: “Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos”.
 15. Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi,
 16. Răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt.
 17. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului.
 18. Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă umpleţi de Duhul.
 19. Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre,
 20. Mulţumind totdeauna pentru toate întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu Tatăl.
 21. Supuneţi-vă unul altuia, întru frica lui Hristos.
 22. Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului,
 23. Pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este.
 24. Ci precum Biserica se supune lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor, întru totul.
 25. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea,
 26. Ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt,
 27. Şi ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană.
 28. Aşadar, bărbaţii sunt datori să-şi iubească femeile ca pe înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte femeia pe sine se iubeşte.
 29. Căci nimeni vreodată nu şi-a urât trupul său, ci fiecare îl hrăneşte şi îl încălzeşte, precum şi Hristos Biserica,
 30. Pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui şi din oasele Lui.
 31. De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va alipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup.
 32. Taina aceasta mare este; iar eu zic în Hristos şi în Biserică.
 33. Astfel şi voi, fiecare aşa să-şi iubească femeia ca pe sine însuşi; iar femeia să se teamă de bărbat.

Citește și: Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 4

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *