Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 3

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 3

Aceste versete din Epistola către Efeseni, Capitolul 3, scrisă de Apostolul Pavel, dezvăluie profunzimea misterului unității în Hristos, care este acum revelat neamurilor. Pavel își exprimă rolul ca slujitor al Evangheliei, evidențiind că a fost chemat să împărtășească neamurilor “bogăția lui Hristos, de nepătruns” și să facă cunoscută “iconomia tainei” ascunsă de veacuri în Dumnezeu.

Pavel începe prin a se identifica ca “întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurile”, subliniind sacrificiul și dedicarea sa pentru misiunea de a aduce Evanghelia celor care nu erau parte din poporul ales. El vorbește despre harul primit de a descoperi taina unității tuturor în Hristos, o taină care nu a fost cunoscută înainte, dar acum este revelată apostolilor și proorocilor prin Duhul Sfânt.

Această taină este că neamurile sunt “împreună moștenitoare, mădulare ale aceluiași trup și împreună-părtași ai făgăduinței în Hristos Iisus, prin Evanghelie”. Această revelație subliniază planul lui Dumnezeu de a uni omenirea într-un singur trup prin Hristos, depășind diviziunile și separările dintre iudei și neamuri.

Pavel continuă cu o rugăciune profundă pentru efeseni, cerând ca ei să fie întăriți în interior prin Duhul Sfânt, ca Hristos să locuiască în inimile lor prin credință și să fie înrădăcinați și întemeiați în iubire. El dorește ca ei să poată înțelege iubirea lui Hristos, care depășește orice cunoaștere, astfel încât să fie umpluți de “toată plinătatea lui Dumnezeu”.

În încheiere, Pavel aduce laudă lui Dumnezeu, Cel ce poate face “cu mult mai presus decât toate câte cerem sau pricepem noi”, subliniind puterea și slava lui Dumnezeu care lucrează în și prin credincioși. Această doxologie reafirmă credința lui Pavel în puterea nelimitată a lui Dumnezeu de a împlini planul Său divin pentru omenire prin Hristos.

Prin această secțiune a epistolei, Pavel nu doar că împărtășește misterul unității în Hristos, dar și încurajează credincioșii să trăiască în lumina acestei revelații, înrădăcinați în iubirea lui Dumnezeu și întăriți în credința lor.

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 3

 1. Pentru aceasta, eu Pavel, întemniţatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurile,
 2. Dacă în adevăr aţi auzit de iconomia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat mie pentru voi,
 3. Că prin descoperire mi s-a dat în cunoştinţă această taină, precum v-am scris înainte pe scurt.
 4. De unde, citind, puteţi să cunoaşteţi înţelegerea mea în taina lui Hristos,
 5. Care, în alte veacuri, nu s-a făcut cunoscută fiilor oamenilor, cum s-a descoperit acum sfinţilor Săi apostoli şi prooroci, prin Duhul:
 6. Anume că neamurile sunt împreună moştenitoare şi mădulare ale aceluiaşi trup şi împreună-părtaşi ai făgăduinţei, în Hristos Iisus, prin Evanghelie,
 7. Al cărei slujitor m-am făcut după darul harului lui Dumnezeu, ce mi-a fost dat mie, prin lucrarea puterii Sale;
 8. Mie, celui mai mic decât toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta, ca să binevestesc neamurilor bogăţia lui Hristos, de nepătruns,
 9. Şi să descopăr tuturor care este iconomia tainei celei din veci ascunse în Dumnezeu, Ziditorul a toate, prin Iisus Hristos,
 10. Pentru ca înţelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri să se facă cunoscută acum, prin Biserică, începătoriilor şi stăpâniilor, în ceruri,
 11. După sfatul cel din veci, pe care El l-a împlinit în Hristos Iisus, Domnul nostru,
 12. Întru Care avem, prin credinţa în El, îndrăzneală şi apropiere de Dumnezeu, cu deplină încredere.
 13. De aceea, vă rog să nu vă pierdeţi cumpătul, din pricina necazurilor mele pentru voi; ele sunt slava voastră.
 14. Pentru aceasta, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos,
 15. Din Care îşi trage numele orice neam în cer şi pe pământ,
 16. Să vă dăruiască, după bogăţia slavei Sale, ca să fiţi puternic întăriţi, prin Duhul Său, în omul dinăuntru,
 17. Şi Hristos să Se sălăşluiască, prin credinţă, în inimile voastre, înrădăcinaţi şi întemeiaţi fiind în iubire,
 18. Ca să puteţi înţelege împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea şi lungimea şi înălţimea şi adâncimea,
 19. Şi să cunoaşteţi iubirea lui Hristos, cea mai presus de cunoştinţă, ca să vă umpleţi de toată plinătatea lui Dumnezeu.
 20. Iar Celui ce poate să facă, prin puterea cea lucrătoare în noi, cu mult mai presus decât toate câte cerem sau pricepem noi,
 21. Lui fie slava în Biserică şi întru Hristos Iisus în toate neamurile veacului veacurilor. Amin!

Citește și: Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 2

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *