Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 1

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 1

În această secțiune, Pavel își exprimă recunoștința și binecuvântările pentru credincioșii din Efes, subliniind harul și planul lui Dumnezeu pentru mântuirea umanității prin Iisus Hristos.

Pavel începe cu o salutare și o binecuvântare, urmate de o doxologie care laudă pe Dumnezeu pentru toate binecuvântările spirituale acordate credincioșilor “în Hristos”. El vorbește despre alegerea și predestinarea lor de către Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, pentru a fi sfinți și fără prihană înaintea Lui, subliniind planul divin de mântuire și unire a tuturor lucrurilor în Hristos.

Versetele evidențiază răscumpărarea prin sângele lui Hristos și iertarea păcatelor, precum și înțelepciunea și revelația oferite credincioșilor, care sunt pecetluiți cu Sfântul Duh ca arvună a moștenirii lor viitoare. Pavel exprimă apoi rugăciunea sa pentru ca efesenii să aibă o înțelegere mai profundă a speranței și puterii lui Dumnezeu manifestate în Hristos, care este capul Bisericii, trupul său.

În esență, acest capitol subliniază tema centrală a epistolei: planul cosmic al lui Dumnezeu de a recapitula toate lucrurile în Hristos, precum și rolul Bisericii ca parte a acestui plan divin. Pavel încurajează credincioșii să recunoască și să trăiască în lumina acestor adevăruri profunde, care le oferă speranță, putere și o identitate fermă în Hristos.

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel – Capitolul 1

 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voinţa lui Dumnezeu, sfinţilor care sunt în Efes şi credincioşilor întru Hristos Iisus:
 2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos!
 3. Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce, întru Hristos, ne-a binecuvântat pe noi, în ceruri, cu toată binecuvântarea duhovnicească;
 4. Precum întru El ne-a şi ales, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui,
 5. Mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos, după buna socotinţă a voii Sale,
 6. Spre lauda slavei harului Său, cu care ne-a dăruit pe noi prin Fiul Său cel iubit;
 7. Întru El avem răscumpărarea prin sângele Lui şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Lui,
 8. Pe care l-a făcut să prisosească în noi, în toată înţelepciunea şi priceperea;
 9. Făcându-ne cunoscută taina voii Sale, după buna Lui socotinţă, astfel cum hotărâse în Sine mai înainte,
 10. Spre iconomia plinirii vremilor, ca toate să fie iarăşi unite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ – toate întru El,
 11. Întru Care şi moştenire am primit, rânduiţi fiind mai înainte – după rânduiala Celui ce toate le lucrează, potrivit sfatului voii Sale, –
 12. Ca să fim spre lauda slavei Sale, noi cei ce mai înainte am nădăjduit întru Hristos.
 13. Întru Care şi voi, auzind cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, crezând în El, aţi fost pecetluiţi cu Sfântul Duh al făgăduinţei,
 14. Care este arvuna moştenirii noastre, spre răscumpărarea celor dobândiţi de El şi spre lauda slavei Sale.
 15. Drept aceea, şi eu auzind de credinţa voastră în Domnul Iisus şi de dragostea cea către toţi sfinţii,
 16. Nu încetez a mulţumi pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele,
 17. Ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea vouă duhul înţelepciunii şi al descoperirii, spre deplina Lui cunoaştere,
 18. Şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slavei moştenirii Lui, în cei sfinţi,
 19. Şi cât de covârşitoare este mărimea puterii Lui faţă de noi, după lucrarea puterii tăriei Lui, pentru noi cei ce credem.
 20. Pe aceasta, Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L din morţi şi aşezându-L de-a dreapta Sa, în ceruri,
 21. Mai presus decât toată începătoria şi stăpânia şi puterea şi domnia şi decât tot numele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.
 22. Şi toate le-a supus sub picioarele Lui şi, mai presus de toate, L-a dat pe El cap Bisericii,
 23. Care este trupul Lui, plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi.

Citește și: Plâgerile lui Ieremia – Capitolul 5 (final)

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *