Cartea lui Osea – Capitolul 8

Cartea lui Osea – Capitolul 8

Acest pasaj din cartea lui Osea descrie mânia și judecata lui Dumnezeu asupra Israelului pentru infidelitatea și idolatria lor. Dumnezeu îi acuză pe israeliți că au încălcat legământul cu El și că au păcătuit împotriva legii Sale, în ciuda faptului că ei pretind că Îl cunosc pe Dumnezeu.

Versetele 1-2 vorbesc despre faptul că Israelul a încălcat legământul cu Dumnezeu și a păcătuit împotriva legii Sale, chiar dacă pretind că Îl cunosc pe Dumnezeu. Acest lucru arată ipocrizia poporului și faptul că recunoașterea verbală a lui Dumnezeu nu este suficientă fără o credință autentică și o ascultare sinceră.

Versetele 3-6 descriu cum Israelul și-a ales regi și căpetenii fără aprobarea lui Dumnezeu și cum și-au făcut idoli din aurul și argintul lor. Dumnezeu își exprimă mânia față de idolatria lor și anunță că idolii lor vor fi distruși.

Versetele 7-8 vorbesc despre consecințele acțiunilor lor: semănând vânt, vor culege furtună, adică acțiunile lor rele vor aduce consecințe negative. Israelul va fi nimicit și va fi considerat fără valoare printre neamuri.

Versetele 9-11 descriu cum Israelul a căutat ajutor de la Asirieni și cum au construit altare pentru păcat. Dumnezeu respinge jertfele lor și anunță că își va aduce aminte de fărădelegile lor și îi va pedepsi.

Versetele 12-14 arată că, chiar dacă Dumnezeu le-ar da o mie de porunci, ele sunt privite ca ale unui străin. Israelul a uitat de Ziditorul său și și-a construit palate, iar Iuda și-a întărit cetățile. Dumnezeu anunță că va trimite foc pentru a distruge palatele lor.
În concluzie, acest pasaj din Osea este un avertisment sever împotriva idolatriei și a infidelității poporului Israel. Dumnezeu își exprimă mânia și judecata asupra lor pentru că au încălcat legământul și au urmat căi străine, arătând că recunoașterea verbală a lui Dumnezeu nu este suficientă fără o credință autentică și o ascultare sinceră. Dumnezeu anunță pedepse severe pentru idolatria și infidelitatea lor.

Cartea lui Osea – Capitolul 8

 1. Sună din trâmbiţă! Vrăjmaşul vine ca un vultur asupra templului Domnului!… Pentru că ei au călcat legământul cu Mine; împotriva legii Mele au păcătuit laolaltă.
 2. Cu toate acestea ei strigă: “Dumnezeul meu, noi cei din Israel Te-am cunoscut pe Tine!”
 3. Israel a dispreţuit milostivirea mântuitoare; duşmanul să-l urmărească!
 4. Ei şi-au ales rege fără voinţa Mea, şi-au pus căpetenii fără ca Eu să fi ştiut. Din aurul şi din argintul lor şi-au făcut idoli, ca ei să se prăbuşească.
 5. Samaria aduce jertfă unui viţel; mânia Mea stă aprinsă împotriva lor. Până când pot să rămână ei nepedepsiţi?
 6. Că el este din Israel, un meşter l-a lucrat, dar el nu este Dumnezeu. Să fie sfărâmat în bucăţi viţelul Samariei!
 7. Pentru că ei au semănat vânt, vor culege furtună; o semănătură care nu rodeşte spice şi care nu au nici un grăunte în ele! Şi dacă ar avea ceva în ele, străinii să le mănânce!
 8. Israel va fi nimicit, va fi socotit printre neamuri ca un vas fără preţ.
 9. Că ei şi-au îndreptat ochii spre Asirieni, au dat daruri de dragoste…
 10. – Chiar când ei vor fi împrăştiaţi printre neamuri, Eu îi voi aduna laolaltă – şi ei vor înceta ca să-şi ungă regi şi căpetenii.
 11. Efraim şi-a clădit multe altare – cu gând de păcat au fast ridicate!
 12. Dacă Eu aş scrie pentru el o mie de porunci ale legii Mele, ele sunt privite ca ale unui străin.
 13. Le plac jertfe şi ei le aduc, carne vor şi o mănâncă. Domnul nu le binevoieşte. Şi acum Îmi voi aduce aminte de fărădelegile lor şi voi pedepsi păcatele lor. Să se întoarcă în Egipt!
 14. Israel a uitat pe Ziditorul său şi şi-a clădit palate, şi Iuda şi-a înmulţit întăriturile sale; de aceea voi trimite foc în cetăţile lui care îi va mistui palatele.

Citește și: Cartea lui Osea – Capitolul 7

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *