Cartea lui Isaia – Capitolul 66 (final)

Cartea lui Isaia – Capitolul 66 (final)

Textul reflectă ideile centrale ale profetismului iudaic, ilustrând viziunea unei divinități supreme și omnipotente, care este suverana asupra întregii creații. Dumnezeu, așa cum este prezentat aici, nu are nevoie de temple sau sacrificii materiale; ceea ce Îl interesează cu adevărat este inima și sinceritatea oamenilor. El prețuiește smerenia și integritatea și respinge falsa religiozitate și ipocrizia.

O temă recurentă este judecata lui Dumnezeu și consecințele acțiunilor umane. Aceasta nu este doar o judecată pentru fapte exterioare, ci mai ales pentru inimile și intențiile oamenilor. Deși Dumnezeu este prezentat ca un judecător strict, este, de asemenea, un tată plin de iubire și mângâiere, oferind speranță și restaurare celor devotați.

Un alt aspect central este ideea reînnoirii și renașterii. Chiar dacă există perioade de suferință sau pedeapsă, acestea sunt temporare, și există o promisiune de restaurare și renaștere. Aceasta poate fi văzută în referințele la nașterea rapidă a unei națiuni și la mângâierea oferită celor devotați.

În cele din urmă, mesajul este universal. Dumnezeu dorește să fie cunoscut și venerat de toate națiunile, nu doar de un singur popor. Acest lucru este subliniat prin referirea la vestirea slavei Sale printre toate popoarele.

În esență, textul prezintă o teologie a unui Dumnezeu care este drept, iubitor, și dorește o relație autentică cu oamenii. Deși El pedepsește răul și recompensează binele, El oferă, de asemenea, speranță și restaurare celor care Îi urmează cu sinceritate.

Cartea lui Isaia – Capitolul 66 (final)

 1. Așa zice Domnul: “Cerul este scaunul Meu și pământul așternut picioarelor Mele! Ce fel de casă Îmi veți zidi voi și ce loc de odihnă pentru Mine?”
 2. “Toate acestea mâna Mea le-a făcut și sunt ale Mele, zice Domnul. Spre unii ca aceștia Îmi îndrept privirea Mea: spre cei smeriți, cu duhul umilit și care tremură la cuvântul Meu!
 3. Cel ce junghie un bou și în același timp omoară un om, cel ce jertfește o oaie și în același timp rupe gâtul unui câine, cel ce aduce prinos și în același timp aduce sânge de porc, cel ce aduce jertfă de tămâie și în același timp se închină la idoli, – toți aceștia și-au ales căi nelegiuite și în urâciunile lor trăiește sufletul lor.
 4. Pentru aceasta și Eu voi alege pentru ei soarta cea rea și cele ce îi înfricoșează le voi aduce peste ei; că am strigat și nu Mi-au răspuns, am grăit și nu M-au auzit, au făcut fărădelegi înaintea ochilor Mei și ceea ce Eu nu binevoiesc întru Mine, au ales.
 5. Luați aminte la cuvântul Domnului, voi care tremurați de El! Iată ce grăiesc frații voștri care vă urăsc și vă prigonesc pentru numele Meu: “Să-Şi arate Domnul slava Sa și noi să o vedem din bucuria voastră!” Dar ei se vor face de ocară.
 6. Un glas! Un vuiet din cetate! Un glas din templu! Este glasul Domnului! El răsplătește vrăjmașilor Săi după faptele lor.
 7. Înainte de a se zvârcoli în dureri de naștere, ea a născut; înainte de a simți chinul, ea a născut un fiu.
 8. Cine a auzit sau cine a văzut unele ca acestea? Oare o țara se naște într-o singură zi și un popor dintr-odată? Abia au apucat-o durerile nașterii și fiica Sionului a și născut fii!
 9. Oare, Eu voi deschide pântecele fără să-l laț să nască? Zice Domnul. Sau Eu, Cel ce fac să nască, îl voi închide?
 10. Bucură-te, Ierusalime, și voi, cei care îl iubiți, săltați de veselie. Fiii în culmea veseliei, voi cei care îl plângeați!
 11. Astfel ca voi să fiii alăptați și să vă săturați la pieptul mângâierilor sale, să sorbiți și să vă desfătați la sânul slavei sale!
 12. Acestea zice Domnul: “Vărsa-voi pacea peste el ca un râu și slava popoarelor ca un șuvoi ieșit din albia lui. Pruncii lui vor fi purtați în brațe și dezmierdați pe genunchi.
 13. După cum mama își mângâie pe fiul ei și Eu vă voi mângâia pe voi, și voi veți fi mângâiați în Ierusalim.
 14. Când veți vedea, inima voastră va tresări de bucurie și oasele voastre vor odrăsli ca iarba. Şi mâna Domnului se va arăta slujitorilor Săi, iar urgia, peste vrăjmașii Săi.
 15. Căci Domnul vine în văpaie și carele Lui sunt ca o vijelie, ca să dezlănțuie cu fierbințeală mânia Lui și certarea Lui cu văpăi de foc.
 16. Domnul va judeca cu foc și cu sabie pe tot omul și mulți vor fi cei ce vor cădea de bătaia Domnului!
 17. Faptele și gândurile celor ce se sfințesc și se curăţesc pentru închinăciunile din grădini, într-un loc ascuns, în mijlocul unei adunări de ucenici, ale celor care mănâncă din carnea de porc, mâncăruri scârnave și șoareci, vor fi zădărnicite, zice Domnul.
 18. Dar Eu vin ca să strâng la un loc popoarele și toate limbile. Ele vor veni și vor vedea slava Mea,
 19. Şi le voi da un semn. Şi pe cei scăpați cu viață îi voi trimite către popoarele din Tarsis, Put, Lud, Meşec, Roş, Tubal, Iavan, către ținuturile cele mai depărtate care n-au auzit despre Mine și nu au văzut slava Mea. Şi la aceste neamuri vor vesti slava Mea.
 20. Şi din toate neamurile vor aduce pe frații voștri prinos Domnului: pe cai, în căruțe, pe paturi, pe catâri și pe cămile, până la muntele cel sfânt al Meu, la Ierusalim, zice Domnul, precum fiii lui Israel aduc prinoase în vase curate pentru templul Domnului.
 21. Şi din ei voi lua preoți și leviți, zice Domnul.
 22. Într-adevăr, precum cerul cel nou și pământul cel nou pe care le voi face, zice Domnul, vor rămânea înaintea Mea, așa va dăinui totdeauna seminția voastră și numele vostru.
 23. Şi din lună nouă în lună nouă și din zi de odihnă în zi de odihnă vor veni toți și se vor închina înaintea Mea, zice Domnul.
 24. Şi când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale celor care s-au răzvrătit împotriva Mea, că viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge. Şi ei vor fi o sperietoare pentru toți.

Citește și: Cartea lui Isaia – Capitolul 65

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *