Cartea lui Isaia – Capitolul 62

Cartea lui Isaia – Capitolul 62

Isaia 62 aduce în prim-plan speranța, restaurarea și reînnoirea promisă de Domnul pentru Sion și Ierusalim, două dintre cele mai semnificative locuri din tradiția iudaică și creștină.

În primul verset, avem un angajament ferm din partea celui care vorbește, probabil în numele Domnului, că el nu va înceta până când dreptatea și mântuirea nu vor fi restaurate în Sion și Ierusalim.

Se prezice că recunoașterea dreptății și gloriei va veni nu doar din partea poporului lui Dumnezeu, ci și din partea neamurilor și regilor. Acest lucru extinde speranța și binecuvântarea la o scară globală.

Imaginile de cunună, diademă și nume noi sugerează o schimbare profundă de identitate și statut. Alungarea și pustiirea vor fi înlocuite cu recunoaștere și binecuvântare.

Se folosesc imagini nupțiale pentru a ilustra apropierea profundă și relația de dragoste dintre Dumnezeu și poporul Său.

Străjerii pe ziduri sunt o promisiune a protecției divine. Acești străjeri, care aduc aminte Domnului de promisiunile Sale, subliniază seriozitatea și urgenta restaurării.

Faptul că grâul și mustul nu vor mai fi în mâinile vrăjmașilor subliniază promisiunea prosperității și a independenței.

Porunca de a intra prin porți și de a pregăti calea este un apel la acțiune și pregătire pentru venirea mântuirii. Vestea că Mântuitorul vine și că răsplătirile Lui merg înaintea Lui reamintește poporului promisiunile lui Dumnezeu.

Ultimul verset subliniază transformarea finală a identității poporului: de la unul asuprit și marginalizat, la unul recunoscut și onorat ca popor sfânt și răscumpărat de Domnul.

În general, pasajul oferă un mesaj puternic de speranță și reînnoire pentru poporul lui Dumnezeu. El evidențiază angajamentul neschimbat al lui Dumnezeu față de poporul Său și promisiunile Sale de restaurare și binecuvântare. Aceasta este o sursă de încurajare și mângâiere pentru cei care trec prin momente dificile sau se simt părăsiți.

Cartea lui Isaia – Capitolul 62

 1. Pentru Sion nu voi tăcea și pentru Ierusalim nu voi avea odihnă până ce dreptatea lui nu va ieși ca lumina și mântuirea lui nu va arde ca o flacără.
 2. Atunci neamurile vor vedea dreptatea ta și toți regii slava ta și te vor chema pe tine cu nume nou, pe care îl va rosti gura Domnului.
 3. Şi tu vei fi ca o cunună de mărire în mâna Domnului și ca o diademă regală în mâna Dumnezeului tău.
 4. Şi nu ți se va mai zice ție: “Alungată”, și țării tale: “Pustiită”, ci tu te vei chema: “Întru tine am binevoit” și țara ta: “Cea cu bărbat”, că Domnul a binevoit întru tine și pământul tău va avea un soț.
 5. Şi în ce chip se însorește flăcăul cu fecioara, Cel ce te-a zidit Se va însoți cu tine, și în ce chip mirele se veselește de mireasă, așa Se va veseli de tine Dumnezeul tău!
 6. Pe zidurile tale, Ierusalime, Eu pun străjeri, care nici zi, nici noapte nu vor tăcea! Voi, care aduceți aminte Domnului de făgăduințele Lui, să n-aveți odihnă!
 7. Şi să nu-I dați răgaz până ce nu va așeza din nou Ierusalimul, ca să facă din el lauda pământului.
 8. Juratu-S-a Domnul pe dreapta Lui și pe brațul Lui cel tare: “Nu voi mai da de aici înainte grâul tău spre hrană vrăjmașilor tăi, și cei de neam străin, nu vor bea mustul tău, rodul muncii tale.
 9. Ci numai cei ce îl vor fi adunat îl vor mânca și vor lăuda pe Domnul, și cei care vor fi făcut culesul vor bea vinul în curțile templului Meu cel sfânt!”
 10. Intrați, intrați pe porți! Gătiți cale poporului, gătiți, gătiți-i drum, curățiți-l de pietre, înălțați un steag peste neamuri!
 11. Iată, Domnul vestește acestea până la marginile pământului: “Ziceți fiicei Sionului: Mântuitorul tău vine! El vine cu plata, și răsplătirile merg înaintea Lui!”
 12. Şi ei se vor chema: “Popor sfânt, răscumpărați ai Domnului și ție și se va zice: “Cea căutată”, “Cetatea nepărăsită!”

Citește și: Cartea lui Isaia – Capitolul 61

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *