Cartea lui Isaia – Capitolul 61

Cartea lui Isaia – Capitolul 61

Pasajul din Cartea lui Isaia este o declarare vibrantă a misiunii, a intervenției divine și a speranței în mijlocul suferinței și a adversității. Există o tematică puternică a restaurării și redresării.

Începutul pasajului evidențiază pe cineva care a fost uns și trimis de Domnul. Aceasta sugerează un trimis sau un mesager divin (adesea interpretat ca Mesia în tradiția creștină) care are o misiune specifică de a aduce bunavestire, vindecare și libertate pentru cei oprimați.

Menționarea unui an de milostivire și a unei zile de răzbunare indică o perioadă specifică în care Dumnezeu intervine în mod direct pentru a aduce dreptate și pentru a compensa greșelile.

Imaginile de cununi în loc de cenușă, untdelemn de bucurie și stejari ai dreptății indică o restaurare profundă, nu doar la nivel fizic, ci și spiritual. Stejarii, în particular, sunt simboluri ale rezistenței și longevității.

Imaginile de a zidi peste ruine și de a reface cetățile sugerează nu doar o restaurare fizică, ci și o renaștere spirituală și culturală.

Există o inversare interesantă a rolurilor, unde străinii slujesc poporul și acesta din urmă este ridicat la o poziție de preoție și onoare.

Dumnezeu afirmă dragostea pentru dreptate și promite că va răsplăti cu credincioșie. Aceasta este o asigurare că orice suferință și nedreptate nu vor rămâne nerăzbunate.

Ultimul segment sugerează că recunoașterea și binecuvântarea divină vor fi evidente pentru toate națiunile, transformând cei asupriți într-un exemplu strălucit de binecuvântare și favorizare divină.

În încheiere, pasajul se întoarce la o notă profund personală, unde vorbitorul exprimă bucuria și mulțumirea pentru binecuvântările pe care le-a primit de la Dumnezeu.

În ansamblu, pasajul este o celebrare a intervenției și restaurării divine în mijlocul suferinței umane. Acesta oferă speranță și asigurare că Dumnezeu este prezent și activ în viețile oamenilor, aducând dreptate, vindecare și restaurare.

Cartea lui Isaia – Capitolul 61

 1. Duhul Domnului este peste Mine, că Domnul M-a uns să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiți slobozire și celor prinși în război libertate;
 2. Să dau de știre un an de milostivire al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru;
 3. Să mângâi pe cei întristați; celor ce jelesc Sionul, să le pun pe cap cunună în loc de cenușă, untdelemn de bucurie în loc de veșminte de doliu, slavă în loc de deznădejde. Ei vor fi numiți: stejari ai dreptății, sad al Domnului spre slăvirea Lui.
 4. Ei vor zidi pe vechile ruine, vor ridica dărâmăturile de altădată, vor reface cetățile distruse, pustiite din neam în neam.
 5. Oameni de neam străin vor veni și vă vor paște turmele, feciori din alt neam vor fi plugarii și vierii voștri.
 6. Şi voi, voi veți fi numiți preoți ai Domnului, slujitori ai Dumnezeului nostru. Bunătățile popoarelor, voi le veți mânca și cu averile lor voi vă veți mândri.
 7. Fiindcă ocara lor era îndoită, batjocură și scuipări erau partea lor, pentru aceasta îndoit în pământul lor vor moșteni și de slava cea de-a pururi ei se vor bucura!
 8. Că Eu sunt Domnul, Care iubesc dreptatea ți urăsc răpirile nedrepte. Eu le voi da cu credincioșie plata lor și legământ veșnic cu ei voi încheia.
 9. Cu nume mare va fi neamul lor între neamuri și urmașii lor printre popoare. Toți cei ce ii vor vedea vor da mărturie că ei sunt un neam binecuvântat de Domnul.
 10. Bucura-Mă-voi întru Domnul, sălta-va de veselie sufletul Meu întru Dumnezeul Meu, că M-a îmbrăcat cu haina mântuirii, cu veșmântul veseliei M-a acoperit. Ca unui mire Mi-a pus Mie cunună și ca pe o mireasă M-a împodobit cu podoabă.
 11. Ca pământul care răsare ierburi, și ca o grădină în care sămânța încolțește, așa Domnul Dumnezeu va face dreptatea să răsară, și înaintea tuturor neamurilor preaslăvirea Sa.

Citește și: Cartea lui Isaia – Capitolul 60

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *