Cartea lui Isaia – Capitolul 60

Cartea lui Isaia – Capitolul 60

Acest pasaj din Cartea lui Isaia cuprinde o serie de versete care sunt încărcate cu alegorii și imagini simbolice, reflectând speranța și redresarea după o perioadă de întuneric și suferință.

Pasajul începe cu o chemare vibrantă pentru Ierusalim să se lumineze, sugerând o renaștere sau o reînviere dintr-o perioadă de întuneric sau adversitate. Lumina este frecvent folosită în textele religioase ca simbol al ghidării, adevărului și divinității. În acest context, lumina reprezintă revenirea la favoarea divină și restaurarea spirituală.

Întunericul care acoperă pământul și popoarele poate reprezenta perioade de rătăcire spirituală, ignoranță sau distrugere. Însă, lumina care răsare asupra Ierusalimului semnifică speranța, renașterea și prezența divină. Regii și neamurile care sunt menționate ca venind spre lumina Ierusalimului simbolizează recunoașterea și respectul față de cetate și față de Dumnezeu.

Avuțiile și bunătățile care curg către Ierusalim, precum aurul și tămâia, sugerează o perioadă de prosperitate, binecuvântare și protecție divină.

Imaginile de ziduri reconstruite, de neamuri care aduc tribut și de feciorii care revin în oraș sunt ilustrative pentru o restaurare fizică și spirituală a Ierusalimului.

Spre finalul pasajului, se subliniază ideea că Dumnezeu însuși va fi “lumina veșnică” a Ierusalimului, sugerând o legătură eternă și nezdruncinată cu divinitatea. Aceasta simbolizează protecția, ghidarea și binecuvântarea continuă a lui Dumnezeu asupra poporului său.

Ultimul verset sugerează că aceste binecuvântări nu sunt doar promisiuni vagi, ci sunt hotărâri divine care vor fi împlinite la momentul potrivit.

În esență, acest pasaj oferă un mesaj puternic de speranță, restaurare și renaștere spirituală. Subliniază încrederea că, în ciuda adversităților și întunericului care pot domni la un moment dat, lumina divină și binecuvântările vor reveni pentru cei credincioși.

Cartea lui Isaia – Capitolul 60

 1. Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta, și slava Domnului peste tine a răsărit!
 2. Căci iată întunericul acoperă pământul, și bezna, popoarele; iar peste tine răsare Domnul, și slava Lui strălucește peste tine.
 3. Şi vor umbla regi întru lumina ta și neamuri întru strălucirea ta.
 4. Ridică împrejur ochii tăi și vezi, că toți se adună și se îndreaptă către tine. Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt aduse pe umeri.
 5. Atunci vei vedea, vei străluci și va bate tare inima ta și se va lărgi, căci către tine se va îndrepta bogăția mării și avuțiile popoarelor către tine vor curge.
 6. Caravane de cămile te vor acoperi, și dromadere din Madian și Efa. Toate sosesc din Şeba, încărcate cu aur și cu tămâie, cântând laudele Domnului.
 7. Toate turmele Chedarului la tine se vor aduna, berbecii din Nebaiot te vor sluji pe tine și ca o jertfă bineplăcută se vor urca pe jertfelnicul Meu, și templul rugăciunii Mele se va slăvi.
 8. Cine zboară ca norii și ca porumbița spre sălașul ei?
 9. Căci pentru Mine se adună corăbiile, în frunte cu cele din Tarsis, ca să aducă de departe pe feciorii tăi; aurul și argintul lor pentru numele Dumnezeului tău și pentru Sfântul lui Israel, Care te preamărește.
 10. Feciorii de neam străin zidi-vor zidurile tale și regii lor în slujba ta vor fi, că întru mânia Mea te-am lovit și în îndurarea Mea M-am milostivit de tine.
 11. Porțile tale mereu vor fi în lături, zi și noapte vor rămâne deschise, ca să se care la tine bogățiile neamurilor, iar regii lor în fruntea lor vor fi.
 12. Căci neamul și regatul care nu vor sluji ție vor pieri și neamurile acelea vor fi nimicite.
 13. Mărirea Libanului, chiparosul, ulmul și merișorul la tine vor veni, cu toții laolaltă, ca să împodobească locașul cel sfânt al Meu, și Eu voi slăvi locul unde se odihnesc picioarele Mele.
 14. Şi feciorii asupritorilor tăi smeriți la tine vor veni și se vor închina la picioarele tale toți cei ce te-au urât și pe tine te vor numi: cetatea Domnului, Sionul Sfântului lui Israel.
 15. Din părăsită și defăimată ce erai pe veci, voi face din tine mândria veacurilor, bucurie din neam în neam.
 16. Tu vei suge laptele neamurilor și vei mânca bunătățile regilor. Şi vei ști că Eu, Domnul, sunt Mântuitorul tău, că Cel puternic al lui Iacov este Răscumpărătorul tău.
 17. În loc de aramă îți voi aduce aur, în loc de fier, argint, în loc de lemn, aramă și în loc de pietre, fier. Şi voi pune judecător al tău pacea și stăpânitor peste tine dreptatea.
 18. Şi nu se va mai auzi de silnicie în țara ta, de pustiire și de ruină în hotarele tale. Zidurile tale le vei numi mântuire și porțile tale laudă.
 19. Nu vei mai avea soarele ca lumină în timpul zilei și strălucirea lunii nu te va mai lumina; ci Domnul va fi pentru tine o lumină veșnică și Dumnezeul tău va fi slava ta.
 20. Soarele tău nu va mai asfinți și luna nu va mai descrește; că Domnul va fi pentru tine lumină veșnică şi zilele întristării tale se vor sfârși.
 21. În poporul tău vor fi numai drepți și vor stăpâni țara pentru totdeauna; vlăstar pe care l-am sădit Eu, lucrul mâinilor Mele făcut spre slava Mea.
 22. Cel mai mic va fi cât o mie, cel mai neînsemnat va fi cât un neam puternic: Eu, Domnul, am hotărât acestea și la vreme voi fi împlinitorul lor.

Citește și: Cartea lui Isaia – Capitolul 59

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *