Cartea lui Isaia – Capitolul 58

Cartea lui Isaia – Capitolul 58

Acest fragment din Cartea lui Isaia oferă o profundă reflecție asupra naturii autentice a pietății și a relației sincere cu divinitatea. Cu toate că se începe cu un apel la conștiință privind păcatele și rătăcirile, se dezvăluie treptat un mesaj de introspecție și de aprofundare a practicilor religioase.

Punctul central al textului pare să fie diferența dintre ritualism și pietatea sinceră. În timp ce unele practici, precum postul, sunt recunoscute ca fiind importante, sunt totodată criticate atunci când devin gesturi superficiale. Postul, în sine, nu este o acțiune de suflet dacă nu este însoțit de o transformare interioară. Este evidențiată ideea că adevărata devoțiune nu constă doar în rituale exterioare, ci mai degrabă în acte de bunătate, justiție și în ajutorarea celor nevoiași.

În esență, fragmentul subliniază importanța practicării unei credințe vii și sincere. În loc să se limiteze la a respecta strict forme exterioare ale religiozității, credincioșii sunt îndemnați să manifeste spiritul legilor divine în viața de zi cu zi. Aceasta include eliberarea celor asupriți, împărțirea resurselor cu cei săraci, tratamentul just și uman al tuturor și îngrijirea și protejarea semenilor. Făcând aceste lucruri, lumina credincioșilor va străluci și va aduce vindecare și speranță.

Un alt aspect esențial al acestui fragment este recunoașterea interioară a prezenței lui Dumnezeu. Adevărata pietate nu se manifestă doar în momentele de post sau de rugăciune, ci în fiecare moment al vieții, atunci când credincioșii aleg calea dreaptă și își trăiesc credința în mod autentic.

În încheiere, promisiunile lui Dumnezeu pentru aceia care își trăiesc credința în mod sincer sunt expuse: vindecare, călăuzire, prosperitate și o relație profundă cu divinitatea. Aceasta este răsplata pentru cei care aleg să trăiască după inima și voința lui Dumnezeu, și nu doar după literele legii.

Cartea lui Isaia – Capitolul 58

 1. Strigă din toate puterile și nu te opri, dă drumul glasului să sune ca o trâmbiță, vestește poporului Meu păcatele sale și casei lui Iacov fărădelegile sale.
 2. În fiecare zi Mă caută, pentru că ei voiesc să știe căile Mele ca un popor care făptuiește dreptatea și de la legea Dumnezeului său nu se abate. Ei Mă întreabă despre legile dreptății și doresc să se apropie de Dumnezeu.
 3. Pentru ce să postim, dacă Tu nu vezi? La ce să ne smerim sufletul nostru, dacă Tu nu iei aminte? Da, în zi de post, voi vă vedeți de treburile voastre și asupriți pe toți lucrătorii voștri.
 4. Voi postiți ca să vă certați și să vă sfădiți și să bateți furioși cu pumnul; nu postiți cum se cuvine zilei aceleia, ca glasul vostru să se audă sus.
 5. Este oare acesta un post care Îmi place, o zi în care omul își smerește sufletul său? Să-și plece capul ca o trestie, să se culce pe sac și în cenușă, oare acesta se cheamă post, zi plăcută Domnului?
 6. Nu știți voi postul care Îmi place? – zice Domnul. Rupeți lanțurile nedreptății, dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor.
 7. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine.
 8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu.
 9. Atunci vei striga și Domnul te va auzi; la strigătul tău El va zice: Iată-mă! Dacă tu îndepărtezi din mijlocul tău asuprirea, amenințarea cu mâna și cuvântul de cârtire,
 10. Dacă dai pâinea ta celui flămând și tu saturi sufletul amărât, lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca miezul zilei.
 11. Domnul te va călăuzi necontenit și în pustiu va sătura sufletul tău. El va da tărie oaselor tale și vei fi ca o grădină adăpată, ca un izvor de apă vie, care nu seacă niciodată.
 12. Pe vechile tale ruine se vor înălța clădiri noi, vei ridica din nou temeliile străbune și vei fi numit dregător de spărturi și înnoitor de drumuri, ca țara să poată fi locuită.
 13. Dacă îți vei opri piciorul tău în ziua de odihnă și nu-ți vei mai vedea de treburile tale în ziua Mea cea sfântă, ci vei socoti ziua de odihnă ca desfătare și vrednică de cinste, ca sfințită de Domnul, și vei cinsti-o, fără să mai umbli, fără să te mai îndeletnicești cu treburile tale și fără să mai vorbești deșertăciuni,
 14. Atunci vei afla desfătarea ta în Domnul. Eu te voi purta în car de biruință pe culmile cele mai înalte ale țării și te voi bucura de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a grăit acestea.

Citește și: Cartea lui Isaia – Capitolul 57

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *