Cartea lui Isaia – Capitolul 55

Cartea lui Isaia – Capitolul 55

Versetele din Cartea lui Isaia, capitolul 55, sunt unele dintre cele mai cunoscute și iubite versete din Vechiul Testament, deoarece pun în evidență invitația generoasă și mărinimoasă a lui Dumnezeu către oameni.

Primele versete îi invită pe cei săraci și însetați să vină și să se bucure de bunătățile lui Dumnezeu fără cost. Acest lucru ne reamintește că darurile spirituale ale lui Dumnezeu nu pot fi cumpărate cu bani, ci sunt oferite liber tuturor celor care răspund invitației Sale.

Dumnezeu îi întreabă pe oameni de ce cheltuiesc resurse pentru lucruri care nu-i satisfac într-adevăr. Acesta este un apel la reflecție asupra valorilor și priorităților noastre.

Aici, Dumnezeu reamintește poporului legământul Său, oferindu-i îndurările promise lui David. Acest lucru subliniază fidelitatea și loialitatea lui Dumnezeu față de poporul său.

Dumnezeu promite că, printr-o relație apropiată cu El, chiar și popoarele străine vor fi atrase de binecuvântările Sale.

Dumnezeu încurajează pe toți să-L caute și să se pocăiască pentru păcatele lor. Acesta este un mesaj universal de speranță și restaurare. El accentuează diferența dintre gândirea și metodele Sale și cele ale oamenilor. Acesta este un apel la umilință și la recunoașterea supremației divine.

Așa cum ploaia și zăpada nu se întorc fără a adăpa pământul, cuvântul lui Dumnezeu nu va reveni fără a îndeplini scopul său. Aceasta subliniază puterea și autoritatea promisiunilor lui Dumnezeu.

Ultimul pasaj descrie o scenă de bucurie și restaurare. El ne oferă o viziune asupra prosperității și păcii care vin din supunerea față de Dumnezeu.

În general, aceste versete oferă o imagine a inimii lui Dumnezeu, care dorește ca toți oamenii să vină la El și să se bucure de binecuvântările Sale. Ele ne încurajează să reflectăm asupra a ceea ce căutăm cu adevărat în viață și să răspundem cu inima deschisă invitației Sale.

Cartea lui Isaia – Capitolul 55

 1. Cei ce sunteți însetați, mergeți la apă, și cei care nu aveți argint, mergeți de cumpărați și mâncați, mergeți și cumpărați fără de argint și fără preț vin și grăsime.
 2. Pentru ce cheltuiți argintul vostru pentru un lucru care nu hrănește și câștigul muncii voastre pentru ceva care nu vă satură? Ascultați-Mă pe Mine și veți mânca cele bune și întru bunătăți se va desfăta sufletul vostru.
 3. Luați aminte cu urechile voastre și mergeți pe căile Mele. Ascultați-Mă pe Mine și viu va fi sufletul vostru. Voi face cu voi legământ veșnic, dându-vă îndurările Mele cele făgăduite lui David.
 4. Iată l-am făcut mărturie popoarelor, căpetenie și stăpânitor peste neamuri.
 5. Iată, tu vei chema popoare pe care nu le știi și popoare care pe tine nu te-au cunoscut vor alerga la tine, pentru Domnul Dumnezeul tău și pentru Sfântul lui Israel, căci El te preamărește.
 6. Căutați pe Domnul cât Îl puteți găsi, strigați către Dânsul cât El este aproape de voi.
 7. Cel rău să lase calea lui și omul cel nelegiuit vicleniile lui și să se întoarcă spre Domnul, căci El Se va milostivi de dânsul, și către Dumnezeul nostru cel mult iertător.
 8. Căci gândurile Mele nu sunt ca gândurile voastre și căile Mele ca ale voastre, zice Domnul.
 9. Şi cât de departe sunt cerurile de la pământ, așa de departe sunt căile Mele de căile voastre și cugetele Mele de cugetele voastre.
 10. Precum se coboară ploaia și zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și-l face de răsare și rodește și dă sămânță semănătorului și pâine spre mâncare,
 11. Așa va fi cuvântul Meu care iese din gura Mea; el nu se întoarce către Mine fără să dea rod, ci el face voia Mea și își îndeplinește rostul lui.
 12. Şi voi cu veselie veți ieși și în pace veți fi călăuziți; munții și colinele vor izbucni în strigăte de veselie înaintea voastră și toți copacii câmpului vor bate din palme!
 13. În locul spinilor va crește Chiparosul și în locul urzicii va crește mirtul. A Domnului fi-va slava, spre veșnică și nepieritoare pomenire.

Citește și: Cartea lui Isaia – Capitolul 54

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *