Cartea lui Isaia – Capitolul 52

Cartea lui Isaia – Capitolul 52

Aceste versete din Vechiul Testament, exprimă tema reînnoirii, speranței și mântuirii, în special în contextul mântuirii Ierusalimului și a poporului evreu în general.

Mesajul este clar că Sionul (sau Ierusalimul) este chemat să se trezească și să se pregătească pentru o nouă fază, o renaștere. Aceasta implică purificarea și sfințirea orașului pentru a-l pregăti pentru prezența lui Dumnezeu și pentru a elimina orice lucru necurat.

Faptul că Ierusalimul a fost “vândut fără preț” și va fi “răscumpărat fără argint” subliniază ideea că valoarea lor nu poate fi cuantificată în termeni materiali. De asemenea, sugerează că liberarea lor nu va fi rezultatul unui schimb material, ci mai degrabă al acțiunii divine.

Prezența și acțiunea lui Dumnezeu sunt centrale în aceste versete. Poporului îi este amintit de fidelitatea lui Dumnezeu, chiar și în timpurile cele mai grele.

Apare figura trimisului, a solului care aduce vestea bună, o imagine care poate fi văzută ca un precursor al conceptului de “Mesia” sau a misiunii profetice. Mesajul său este unul de speranță și mântuire.

Acțiunea lui Dumnezeu nu va fi una tăinuită. Toate popoarele vor fi martore la mântuirea pe care o aduce.

Ideea Slujitorului, care pare să sufere, dar în cele din urmă este ridicat și glorificat, prevestește tradițiile ulterioare din creștinism referitoare la figura lui Isus.

Aceste versete nu doar că subliniază speranța și reînnoirea pentru poporul evreu, dar și universalitatea mesajului și mântuirii lui Dumnezeu. Ele servesc ca un memento al dragostei continue a lui Dumnezeu pentru oamenii Săi, dar și ca un apel pentru trezire spirituală și pregătire pentru lucrările Sale mărețe.

Cartea lui Isaia – Capitolul 52

 1. Trezește-te, trezește-te, îmbracă-te cu puterea ta, Sioane, înveșmântează-te în haine de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă! Că nu va mai intra în tine cel netăiat împrejur și cel necurat!
 2. Scutură-te de pulbere, scoală-te, Ierusalime robit, dezleagă funiile de pe grumazul tău, robită fiică a Sionului?
 3. Căci iată ce spune Domnul: “Fără preț ați fost vânduți și fără argint veți fi răscumpărați”.
 4. Că așa zice Domnul Dumnezeu: “Poporul Meu a coborât odinioară în Egipt ca să aibă sălaș, apoi Asiria l-a împilat fără cuvânt.
 5. Şi acum ce să fac Eu, zice Domnul, când poporul Meu a fost luat pe nedrept? Stăpânitorii lui strigă în semn de biruință, zice Domnul, iar numele Meu, mereu, cât ține ziua, este defăimat.
 6. Drept aceea poporul va cunoaște numele Meu, el va înțelege în ziua aceea că Eu sunt Cel Care grăiește: Iată-Mă!”
 7. Cât de frumoase sunt pe munți picioarele trimisului care vestește pacea, a solului de veste bună, care dă de știre mântuirea, care zice Sionului: Dumnezeul tău este împărat!
 8. Toți străjerii tăi ridică glas și laolaltă strigă de bucurie, că ei văd cu ochii când Domnul Se întoarce în Sion.
 9. Izbucniți în chiote de veselie, dărâmături ale Ierusalimului, că Domnul mângâie pe poporul Său, răscumpărat-a Ierusalimul.
 10. Descoperit-a Domnul brațul Său cel sfânt în ochii tuturor popoarelor și toate marginile cele îndepărtate ale pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru, zicând:
 11. “Plecați, plecați, ieșiți de acolo! Nu vă atingeți de lucru spurcat! Ieșiți, curățiți-vă, voi cei care purtați vasele Domnului!
 12. Dar nu veți ieși îngrămădindu-vă și nu veți pleca fugind, că înaintea voastră merge Domnul și în urma voastră tot El, Dumnezeul lui Israel!”
 13. Iată că Sluga Mea va propăși, Se va sui, mare Se va face și Se va înălța pe culmile slavei!
 14. Precum mulți s-au spăimântat de El – așa de schimonosită li era înfățișarea Lui, și chipul Lui atât de fără asemănare cu oamenii, –
 15. Tot așa va fi pricină de uimire pentru multe popoare; înaintea Lui regii vor închide gura, că acum văd ceea ce nu li s-a spus, și înțeleg ceea ce n-au auzit.

Citește și: Cartea lui Isaia – Capitolul 51

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *