Cartea lui Isaia – Capitolul 45

Cartea lui Isaia – Capitolul 45

Aceste versete din Cartea Profetului Isaia, care face parte din Vechiul Testament al Bibliei dezvăluie un mesaj profund despre suveranitatea lui Dumnezeu, despre planurile Sale pentru poporul ales și despre importanța recunoașterii Unicului Dumnezeu.

Este evident în aceste versete cât de puternic este Dumnezeu. El controlează destinul națiunilor și regilor și are puterea de a interveni în istorie pentru a realiza planul Său divin. Dumnezeu îl numește pe Cirus, un împărat ce nu era evreu, drept “unsul” Său, demonstrând astfel că Dumnezeu poate folosi orice instrument dorește pentru a-și îndeplini planul.

Dumnezeu promite să protejeze și să binecuvânteze pe cei care îl urmează. El va revela comori ascunse și va oferi victorie poporului Său. Aceasta arată grijile și providența lui Dumnezeu față de cei care îl cunosc și îl iubesc.

Versetele subliniază constant ideea că nu există alt Dumnezeu în afara lui. Aceasta era o temă crucială într-o epocă în care politeismul era răspândit și mulți oameni se închinau la mai mulți zei.

Chiar dacă Dumnezeu este suveran și puternic, oamenii sunt chemați să răspundă. Ei sunt chemați să se întoarcă la Dumnezeu, să renunțe la idolatrie și să recunoască suveranitatea și dreptatea Sa.

Dumnezeu este prezentat ca singurul izbăvitor. Poporul lui Israel este asigurat că, indiferent de circumstanțele lor actuale, Dumnezeu va interveni și îi va izbăvi în cele din urmă.

Mesajul nu este destinat doar poporului lui Israel. Toate națiunile sunt chemate să recunoască suveranitatea lui Dumnezeu. Acesta este un Dumnezeu al întregii umanități, nu doar al unui singur grup.

Aceste versete ne oferă o imagine profundă a naturii lui Dumnezeu, a planurilor Sale și a relației dintre divinitate și omenire. Ele ne încurajează să avem încredere în Dumnezeu, să renunțăm la idolatrie și să ne recunoaștem locul în planul divin vast.

Cartea lui Isaia – Capitolul 45

 1. Așa zice Domnul unsului Său Cirus, pe care îl ține de mâna lui cea dreaptă, ca să doboare neamurile înaintea lui și ca să dezlege cingătorile regilor, să deschidă porțile înaintea lui și ca ele să nu mai fie închise:
 2. “Eu voi merge înaintea ta și drumurile cele muntoase le voi netezi, voi zdrobi porțile cele de aramă și zăvoarele cele de fier le voi sfărâma.
 3. Și îți voi da ție vistierii ascunse, bogății îngropate în pământ, ca să știi că Eu sunt Domnul Cel Care te-a chemat pe nume, Eu sunt Dumnezeul lui Israel.
 4. Pentru sluga Mea Iacov și pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume și un nume de cinste i-am dat fără ca tu să Mă știi.
 5. Eu sunt Domnul și nimeni altul! Afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins fără ca tu să Mă cunoști.
 6. Ca să se știe de la răsărit și până la apus că nu este nimic afară de Mine! Eu sunt Domnul și nimeni altul!
 7. Eu întocmesc lumina și dau chip întunericului, Cel ce sălășluiește pacea și restriştei îi lasă cale: Eu sunt Domnul Care fac toate acestea.
 8. Picurați rouă de sus, voi ceruri, și norii să reverse în ploaie dreptatea! Pământul să se deschidă și să odrăslească mântuirea și dreptatea să dea mlădițe laolaltă: Eu, Domnul, am zidit toate acestea!
 9. Vai de cel ce se ceartă cu Ziditorul său, ciob printre hârburile de pământ! Oare lutul zice olarului: “Ce faci tu?” Şi lucrul către meșter: “Tu nu ești iscusit!”
 10. Vai de cel ce zice către părinte: “Pentru ce dai naștere?” și femeii: “Pentru ce ai copii?”
 11. Așa zice Domnul, Sfântul lui Israel și Ziditorul său: “Îndrăzniți voi oare să Mă întrebați despre cele viitoare și să dați poruncă lucrului mâinilor Mele?
 12. Eu am făcut pământul și omul de pe el Eu l-am zidit. Eu cu mâinile am întins cerurile și la toată oștirea lor Eu îi dau poruncă.
 13. Eu l-am ridicat întru dreptatea Mea și toate căile lui le voi netezi. El va zidi cetatea Mea și va libera pe robii Mei, fără răscumpărare și fără daruri”, zice Domnul Savaot.
 14. Așa zice Domnul: “Bogățiile Egiptului și câștigurile Etiopiei și ale Sabeenilor celor înalți la stat vor trece la tine și ai tăi vor fi; în lanțuri îți vor sluji ție și vor cădea înaintea ta și rugându-se ție vor zice: “Numai tu ai un Dumnezeu tare, și nu este alt dumnezeu afară de El.
 15. Cu adevărat Tu ești Dumnezeu ascuns, Dumnezeul lui Israel Cel izbăvitor!
 16. Cei care se aprindeau împotriva Ta vor fi rușinați și umiliți, făcătorii de idoli se vor face de râs.
 17. Israel va fi izbăvit de Domnul cu mântuire veșnică. Voi nu veți fi rușinați, nici umiliți în vecii vecilor!”
 18. Că așa zice Domnul, Care a făcut cerurile, Dumnezeu, Care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit; și nu în deșert l-a făcut, ci ca să fie locuit: “Eu sunt Domnul și nu este altul!”
 19. N-am grăit acestea într-ascuns, undeva în vreun colț întunecos al pământului; și n-am zis fără rost neamului lui Iacov: “Căutați-Mă!” Eu sunt Domnul Cel ce grăiește drept și spune adevărul!
 20. Adunați-vă, veniți, apropiați-vă laolaltă, cei rămași cu viață dintre neamuri! Nu își dau seama de nimic cei ce duc după ei un idol de lemn și se închină unui dumnezeu care nu poate izbăvi!
 21. Grăiți, apropiați-vă și sfătuiți-vă unul cu altul! Cine a vestit aceasta, cine altădată a dat de știre? Oare nu Eu Domnul? Nu este alt dumnezeu afară de Mine. Dumnezeu drept și izbăvitor nu este altul decât Mine!
 22. Întoarceți-vă către Mine și veți fi mântuiți, voi cei ce locuiți toate ținuturile cele mai îndepărtate ale pământului! Că Eu sunt Dumnezeu tare și nu este altul!
 23. Am jurat pe Mine Însumi! Din gura Mea iese dreptatea și nu-Mi întorc cuvântul; înaintea Mea tot genunchiul se va pleca; pe Mine jura-va toată limba
 24. Și va zice: “Numai în Domnul este dreptatea și virtutea! Către Dânsul vor veni și înfruntați vor fi cei ce sunt întărâtați împotriva Lui.
 25. Întru Domnul se vor îndrepta și va fi preaslăvită toată seminția lui Israel!”

Citește și: Cartea lui Isaia – Capitolul 44

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *