Cartea lui Isaia – Capitolul 41

Cartea lui Isaia – Capitolul 41

Isaia 41 constituie o viziune profundă și revelatoare asupra relației dintre Dumnezeu și om, a așteptărilor divinității față de creația Sa și a intervenției Sale directe în istoria umană. Textul exprimă aspecte centrale ale credinței și teologiei iudaice, răspândind idei care au avut un impact semnificativ asupra dezvoltării spiritualității în multe tradiții religioase.

Aceste versete ilustrează atotputernicia și suveranitatea lui Dumnezeu asupra tuturor națiunilor și a întregii creații. Ele introduc ideea că Dumnezeu, în calitate de judecător suprem, așteaptă ca toate națiunile să vină înaintea Sa pentru a da socoteală.

Totodată, se face referire la idolatrie și la modul în care oamenii încearcă să-și mențină propriile credințe și ritualuri, folosindu-se de metode pământești și materiale.

Dumnezeu îi reamintește poporul ales, Israelul, de legătura Sa specială cu ei, de iubirea Sa nemărginită și de promisiunea Sa de protecție. Aceasta este o temă recurentă în textele Vechiului Testament, arătând relația profundă dintre Dumnezeu și Israel.

De altfel, se subliniază intervenția directă a lui Dumnezeu în viața oamenilor și în lumea naturală, transformând realitatea și oferind speranță. Versetele arată puterea lui Dumnezeu de a aduce viață și prosperitate în mijlocul secetei și al sărăciei.

Astfel se confruntă direct idolatria și ignorarea lui Dumnezeu, arătând că numai Dumnezeul adevărat poate prezice și controla cursul istoriei. Confruntarea cu falșii profeți și idoli demonstrează dorința lui Dumnezeu de a fi recunoscut ca unicul adevărat.

În ansamblu, aceste versete oferă o perspectivă profundă asupra caracterului lui Dumnezeu, a așteptărilor Sale față de omenire și a modului în care intervenția Sa în istoria umană influențează cursul evenimentelor. Mesajul central este acela că Dumnezeu este stăpânul suveran al universului, iar oamenii sunt invitați să-L recunoască și să-și trăiască viețile în conformitate cu voia Sa.

Cartea lui Isaia – Capitolul 41

 1. Tăceți înaintea Mea, ostroave, și ascultați-Mă; popoarele să-și împrospăteze puterea, să vină mai lângă Mine și să grăiască; apoi să intrăm la judecată!
 2. Cine a ridicat din Răsărit pe acela pe care biruința îl întâmpină pas cu pas? Cine i-a dat în stăpânire neamuri și i-a supus regi? Cu sabia lui în pulbere îi preface, și cu arcul ii risipește ca pe pleava cea măruntă.
 3. El ii urmărește și trece în pace pe căi pe unde n-au mai călcat picioarele lui.
 4. Cine a făcut aceasta și cine a pus-o la cale? Cel ce dintru început cheamă neamurile; Eu, Domnul Care sunt cel dintâi și voi fi cu cei din urmă.
 5. Ostroavele Îl văd și sunt cuprinse de spaimă, marginile pământului tremură, se apropie, vin, intră la judecată!
 6. Fiecare se ajută unul pe altul și-și zic: “Curaj!”
 7. Turnătorul îmbărbătează pe argintar și cel ce bate aurul, pe cel care bate pe nicovală, zicând: “Îmbinarea este bună”. Și țintuiește idolul în cuie ca să nu se clatine.
 8. Dar tu, Israele, sluga Mea, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avraam, iubitul Meu!…
 9. Pe tine care te-am smuls din cele mai depărtate margini ale pământului și te-am chemat din cele mai depărtate colțuri, și ți-am zis: Tu ești robul Meu, pe tine te-am ales și nu te-am lepădat;
 10. Nu te teme, că Eu sunt cu tine, nu privi cu îngrijorare, că Eu sunt Dumnezeul tău. Eu îți dau tărie și te ocrotesc și dreapta Mea cea tare te va sprijini.
 11. Iată că se vor rușina și de ocară se vor face toți cei ce sunt aprinși împotriva ta; toți vor fi nimiciți și vor pieri cei ce se fac vrăjmași ai tăi!
 12. Căuta-vei și nu vei găsi pe cei ce te urăsc pe tine și ca o nimica vor fi cei ce vor să se lupte cu tine.
 13. Că Eu sunt Dumnezeul tău, Eu întăresc dreapta ta și îți zic ție: “Nu te teme, căci Eu sunt ajutorul tău!”
 14. Nu-îi fie frică, vierme al lui Iacov, viermișor al lui Israel, Eu sunt ajutorul tău, zice Domnul, Mântuitorul tău și Sfântul lui Israel.
 15. Iată voi face din tine o grapă cu dinți, ascuțită și nouă. Vei merge peste munți și-i vei preface în pulbere și văile în pleavă măruntă.
 16. Tu le vei vântura, vântul le va lua și vijelia le va risipi. Iar tu te vei bucura întru Domnul și întru Sfântul lui Israel te vei preamări!
 17. Cei săraci și lipsiți caută apă, dar nu o găsesc; limba lor este uscată de sete, Eu, Domnul lor, îi voi auzi; Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi!
 18. Pe dealuri înalte voi da drumul la râuri și la izvoare în mijlocul văilor, pustiul îl voi preface în iaz și pământul uscat în pâraie de apă!
 19. Sădi-voi în pustiu: cedri, salcâmi, mirți și măslini și în lacuri neumblate: chiparoși, platani și ienuperi laolaltă,
 20. Ca să vadă și să-și dea seama, să cerceteze și să priceapă cu toții că mâna Domnului a făcut acestea și că Sfântul lui Israel le-a zidit!
 21. Veniți și vă apărați pricina voastră, zice Domnul; apropiați-vă cu dovezile voastre, zice regele lui Iacov.
 22. Să se apropie și să ne spună mai dinainte ceea ce va fi! Vremea cea străveche, așa cum ne-au dat de știre, cu de-amănuntul o vom cerceta și viitorul pe care-l proorocesc vom vedea ce este.
 23. Vestiți cele ce vor fi în vremile mai de pe urmă, ca să știm că sunteți dumnezei! Haidem! Bine sau rău, faceți ceva ca să ne putem încerca puterea!
 24. Dar iată că lucrarea voastră este nimic și nimic sunteți și voi, urâciune este a vă alege!
 25. De la miazănoapte l-am chemat ca să vină, de la răsărit l-am chemat pe nume. El a călcat în picioare pe satrapi ca pe noroi, cum calcă olarul lutul.
 26. Cine l-a descoperit odinioară ca să-l știm și cu mult înainte ca să zicem: “Este adevărat?” Dar nimeni n-a descoperit nimic, nimeni n-a vestit nimic și nimeni n-a auzit cuvintele voastre.
 27. Eu Cel dintâi am zis Sionului: “Iată-i, iată-i!” și Ierusalimului am adus veste nouă.
 28. Privesc și nu este nimeni; printre ei nu se află nici un profet. Eu îi întreb: “De unde vine el?” Dar ei nu răspund nimic!
 29. Drept aceea, toți sunt nimic, lucrările lor deșertăciune, idolii lor sunt vânare de vânt!

Citește și: Cartea lui Isaia – Capitolul 40

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *