Cartea lui Isaia – Capitolul 32

Cartea lui Isaia – Capitolul 32

Acest pasaj din Cartea lui Isaia este un amestec de profeții și învățături. El oferă o imagine a justiției divine, a speranței pentru popor și a consecințelor comportamentului imoral.

V1 Această deschidere stabilește tonul pozitiv pentru pasaj, sugerând că justiția va prevala sub un conducător drept.

V2 Versetul creează o imagine a protecției și confortului pe care o conducere dreaptă o poate oferi poporului său – adăpost împotriva pericolelor, răcorire în vremuri de secetă.

V3 Acest verset accentuează ideea de vigilență și atenție la cuvântul divin și la acțiunile din jur.

V4 Este descrisă o transformare miraculoasă, în care cei cu deficiențe fizice sunt vindecați, simbolizând o eră de restabilire și perfecțiune.

V5-7. Aceste versete subliniază inversarea valorilor în societate. Cei care fuseseră onorați anterior, deși nu meritau, vor fi expuși pentru acțiunile lor nefaste și nelegiuite.

V8 Acest verset încurajează moralitatea și integritatea, subliniind virtuțile omului nobil.

V9-11. Aceasta pare a fi o admonestare adresată femeilor care trăiesc în ignoranță sau complacere, fără să-și dea seama de consecințele iminente ale neglijenței lor.

V12-14. Aceste versete descriu un scenariu de distrugere și decadență ca urmare a păcatelor și imoralității poporului.

V15-17. După distrugere, există o renaștere, sugerând că prin intervenția divină, pământul și societatea vor fi restaurate și reînnoite.

V18 Acest verset aduce speranță poporului, promițând pace și liniște după tumult.

V19 O avertizare finală, sugerând că orice vestigiu de mândrie sau putere terestră va fi doborât.

V20 Concluzia oferă o imagine pozitivă pentru cei care muncesc în mod drept și în armonie cu natura, promițând binecuvântări pentru acțiunile lor.

În general, pasajul oferă o imagine complexă a justiției, pedepsei și speranței, și ne reamintește de importanța moralității, vigilenței și a trăirii în armonie cu legile divine și naturale.

Cartea lui Isaia – Capitolul 32

 1. Iată că un rege va stăpâni prin dreptate și căpeteniile vor cârmui cu dreptate.
 2. Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului, ca un liman împotriva vijeliei, ca pâraiele de apă într-un pământ uscat și ca umbra unei stânci înalte într-un ținut însetat.
 3. Ochii celor care văd nu vor fi închiși și urechile celor care aud vor lua aminte.
 4. Inima celor ușuratici va judeca sănătos și limba celor gângavi va grăi iute și deslușit.
 5. Nebunului nu i se va mai zice că e de neam bun și celui viclean că e mare la suflet.
 6. Că nebunul grăiește nebunii și inima lui gândește răul ca să săvârșească nelegiuiri, să rostească cuvinte mincinoase împotriva Domnului, să lase nemâncat pe cel flămând și celor însetați să nu le dea să bea.
 7. Uneltele celui mişel sunt ticăloase, el plăsmuiește uneltiri ca să piardă pe cei smeriți prin cuvinte mincinoase, pe cel sărac care-și caută dreptate.
 8. Omul de viță bună sfătuiește cele cuviincioase și șfăruiește în cuviința lui.
 9. Femei fără de grijă, sculați-vă și ascultați glasul meu! Fecioare încrezătoare, luați aminte la graiul meu!
 10. Într-un an și câteva zile veți tremura, voi încrezătoarelor, culesul va fi trecut și strânsul nu se va mai face!
 11. Tremurați, nepăsătoarelor, înfiorați-vă, încrezătoarelor, scoateți îmbrăcămintea, dezbrăcați-vă, încingeți-vă peste mijloc cu haine de jale.
 12. Bateți-vă în piept și plângeți pentru țarinele cele frumoase, și rodnicia viilor.
 13. Pe pământul poporului meu vor crește spini și ciulini, ba și în toate casele de petrecere ale veselei cetăți.
 14. Palatul va fi pustiu, cetatea cea zgomotoasă, părăsită, colina și turnul de strajă, pustiite, prefăcute pe vecie în vizuini, loc de zburdare pentru asini și pășune pentru turme,
 15. Până când se va turna din Duhul cel de sus și pustiul va fi ca o grădină cu pomi şi grădina socotită ca o pădure.
 16. Atunci judecata va locui în deșert și dreptatea va sălășlui în grădina cea cu pomi.
 17. Pacea va fi lucrul dreptății, roada dreptății va fi liniștea și nădejdea în veci de veci.
 18. Atunci poporul meu va locui într-un loc de pace, în sălașuri de nădejde și în adăposturi fără grijă.
 19. Pădurea va cădea de grindină, iar cetatea va fi supusă.
 20. Fericiți sunteți voi, care semănați și nu legați nici boul, nici asinul!

Citește și: Cartea lui Isaia – Capitolul 31

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *