Cartea lui Isaia – Capitolul 31

Cartea lui Isaia – Capitolul 31

Pasajul 31 din Cartea lui Isaia oferă o adâncă introspecție asupra relației dintre încrederea în ajutoare externe, în comparație cu încrederea în Domnul și consecințele acestor alegeri. Se poate observa o tensiune între uman și divin, între încrederea în puterile pământești și cea spirituală.

1 – Acest verset reflectă tendința omului de a căuta sprijin și protecție în forțele materiale sau în aliații externi, ignorând astfel ajutorul spiritual. Se sugerează aici că această dependență de ajutor extern, simbolizată de “Egipt”, este o greșeală gravă, mai ales când vine în detrimentul încrederii în “Sfântul lui Israel”.

2 -Acesta subliniază omnipotența și înțelepciunea lui Dumnezeu, care vede toate planurile și intențiile omului și intervine în mod drept atunci când este necesar.

3- Contrastul dintre uman și divin este evidențiat clar aici. În timp ce oamenii și armatele lor sunt trecătoare și vulnerabile, puterea Domnului este veșnică și invincibilă.

4-5. Aceste versete continuă metafora războiului, dar de această dată, Domnul este prezentat ca protector al poporului Său, Ierusalimul, simbol al poporului ales, va fi ocrotit și salvat de forțele externe.

6- Acesta este un apel la pocăință și la întoarcerea către credință. În mijlocul conflictelor și al tentațiilor externe, singura salvare reală și durabilă vine prin apropierea de Domnul.

7-Acest verset este un strigăt împotriva idolatriei, un păcat major în tradiția iudaică. Se reamintește poporului că idolii, creații omenești, nu pot oferi niciun ajutor real sau protecție în fața primejdiilor.

8-9. Aici este descrisă înfrângerea Asiriei, un puternic imperiu antic care a amenințat frecvent regatul Israelului. Descrierea sugerează că nicio forță pământească, oricât de puternică ar fi, nu poate rezista în fața mâniei divine.

În ansamblu, pasajul ne învață despre pericolele încrederii excesive în ajutoarele externe și materiale, precum și despre importanța încrederii și dependenței de divinitate. Mesajul central este că încrederea în Domnul și întoarcerea la El aduc adevărata protecție și mântuire.

Cartea lui Isaia – Capitolul 31

  1. Vai de cei ce se coboară în Egipt după ajutor și se bizuie pe caii lor și își pun nădejdea în mulțimea carelor și în puterea călăreților, dar nu-și ațintesc privirea către Sfântul lui Israel și nu caută pe Domnul.
  2. Dar El este înțelept, El face să vină nenorocirea și nu Își ia înapoi cuvintele. El Se ridică împotriva casei celor fără de lege și împotriva ajutorului celor care săvârșesc nedreptatea.
  3. Egipteanul este om, nu Dumnezeu, caii lui sunt carne și nu duh. Când Domnul Își va întinde mâna Lui, ocrotitorul se va împiedica și ocrotitul va cădea, iar amândoi împreună vor pieri.
  4. Că iată ce mi-a grăit Domnul: “Precum leul și puiul de leu răcnesc asupra prăzii și împotriva lor se adună toată ceata de păstori și nu se înfioară de strigătele lor, nici nu se tulbură de mulțimea lor, tot astfel Domnul Savaot Se va pogorî să se războiască pe muntele Sionului şi pe colina lui. Și dușmanii se vor risipi toți,
  5. Ca păsările care zboară. Așa Domnul Savaot va ocroti Ierusalimul, îl va acoperi, îl va mântui, îl va cruța, îl va libera”.
  6. Întoarceți-vă către Acela de Care adâncul vă desparte, copii ai lui Israel!
  7. În vremea aceea fiecare din voi veți da la o parte idolii de argint și cei de aur pe care i-aii făcut cu mâinile voastre cele păcătoase.
  8. Și Asiria va cădea în sabie care nu este omenească, va fi nimicită nu de sabia unui muritor. Ea o va lua la fugă în fața sabiei, iar tinerii vor fi duși în robie!
  9. De frică întăritura ei va fi nimicită, iar căpeteniile vor fugi din jurul steagului, zice Domnul, a Cărui văpaie este în Sion și cuptorul în Ierusalim!

Citește și: Cartea lui Isaia – Capitolul 30

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *