Cartea lui Isaia – Capitolul 28

Cartea lui Isaia – Capitolul 28

Acest capitol din cartea profetului Isaia încorporează o serie de teme centrale și critice despre natura umană, relația dintre Dumnezeu și om și consecințele nerespectării legăturii cu divinitatea.

Primele versete ale capitolului descriu mândria și excesele tribului Efraim. Ei se mândresc cu realizările lor și se dedau în beție, fiind întruchiparea excesului. Totuși, această mândrie este efemeră, ca o “floare veștedă”, care va fi curând distrusă. Aici, vinul poate fi văzut ca simbol al excesului și al distracției de la valorile și responsabilitățile spirituale.

Versetele 5 și 6 descriu cealaltă față a monedei – recompensa pentru cei drepți și pentru cei care rămân fideli valorilor. În vreme ce bețivii se pierd în mândria lor, cei care sunt drepți în ochii lui Dumnezeu vor găsi putere și onoare.

Versetele 7 și 8 subliniază că nu doar omul obișnuit, ci și liderii spirituali (preoții și profeții) pot cădea în capcana beției și a rătăcirii. Aceasta servește drept avertisment asupra coruperii și asupra pericolului de a fi condus de lideri spirituali pătați.

Versetele 9-13 descriu natura reticentă și defensivă a oamenilor în fața cuvintelor profetice ale lui Dumnezeu. Ei se comportă ca niște copii care nu pot înțelege învățăturile profunde, iar cuvintele lui Dumnezeu devin repetitive și neclare pentru ei.

Versetele 14-22 aduc în prim-plan consecințele ignorării cuvântului lui Dumnezeu. Acei care își plasează încrederea în minciuni sau care încheie “pacte” cu moartea vor găsi că aceste asigurări sunt înșelătoare. Aceasta subliniază importanța unei fundații solide în credință și înțelepciune, simbolizată de “piatra din capul unghiului”.

Versetele 23-29 reprezintă un mesaj de speranță și încredere. Chiar și în cele mai întunecate vremuri, Dumnezeu are un plan și acel plan este ordonat și plin de înțelepciune. Exemplele cu plugarul și cu procesul de treierare sunt metafore pentru grija și atenția lui Dumnezeu în a asigura binele și dezvoltarea poporului său.

În ansamblu, Isaia 28 este o combinație puternică de avertismente și încurajări, amintindu-ne de fragilitatea mândriei umane, pericolul ignorării cuvântului divin și încrederea în grijile și planurile lui Dumnezeu.

Cartea lui Isaia – Capitolul 28

 1. Vai de cununa mândriei bețivilor din Efraim; vai de floarea veștedă din podoaba lor, care stă pe culmea de deasupra văii celei mănoase a celor beți de vin!
 2. Iată un om tare și puternic vine de la Domnul: ca un potop de grindină, ca o vijelie nimicitoare, ca o năvală de apă potopitoare o va răsturna la pământ.
 3. Și va fi călcată în picioare cununa cea îngâmfată a bețivilor din Efraim;
 4. Iar floare cea veștejită din strălucita sa găteală care strălucește pe culmea de deasupra văii celei mănoase, va fi ca o smochină timpurie și înainte de vreme; cine o vede și o ia și o mănâncă!
 5. În ziua aceea Domnul Savaot va fi o cunună strălucitoare și o strălucită găteală pentru cei ce au mai rămas din popor,
 6. Duh de dreptate pentru cei ce stau la judecată cu dreptate și tărie pentru cei ce se luptă la porți.
 7. Dar și aceștia se clatină de vin și rătăcesc drumul din pricina băuturilor tari; preotul și prorocul se poticnesc de băutură, sunt biruiți de vin, au amețeli din pricina băuturilor tari, în vedenii se înșală, în hotărâri șovăiesc.
 8. Toate mesele sunt pline de vărsături, nici un loc curat nu mai este.
 9. Dar totuși zic: “Pe cine vrea acesta să învețe cu vedenia? Și pe cine vrea el cu propovăduirea să înțelepțească? Au doar pe cei înțărcați sau pe cei abia depărtați de la sânul mamei lor?
 10. Căci țav, lațav, țav, lațav, cav lacav, cav lacav, zeher șam, zeher șam, (poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, regulă peste regulă, regulă peste regulă, când pe aici, când pe acolo!)
 11. De aceea într-o limbă străină și stâlcită se va grăi poporului acestuia,
 12. Căruia i se spunea: “Iată odihna, să se odihnească cel care este obosit; iată ușurarea, dar el n-a vrut să-l asculte”.
 13. Și cuvântul Domnului va fi pentru ei: țav lațav, țav lațav, zeher șam, zeher șam, (poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, regulă peste regulă, când pe aici, când pe acolo) ca să meargă și să cadă peste cap, să se sfărâme și în cursă să fie prinși!
 14. Pentru aceasta, ascultați cuvântul Domnului, voi, oameni de râs, îndrumători ai poporului celui din Ierusalim!
 15. Voi ziceți: Noi am făcut legământ cu moartea și cu iadul (șeolul) învoială; urgia va trece fără să ne atingă, căci ne-am făcut din minciună un adăpost și din viclenie un liman!
 16. Pentru aceasta așa zice Dumnezeu: “Pus-am în Sion o piatră, o piatră de încercare, piatra din capul unghiului, de mare preț, bine pusă în temelie; cel care se va bizui pe ea, nu se va clătina!
 17. Și voi face judecata dreptar și dreptatea cumpănă. Și grindina va lua la vale adăpostul minciunii și potop de ape va da peste locul ei de scăpare!
 18. Și legământul vostru cu moartea va fi stricat și înțelegerea voastră cu iadul (șeolul) va fi desfăcută. Când urgia va trece, vă va zdrobi,
 19. Ori de câte ori va trece, vă va apuca! Căci ea va trece în fiecare dimineață, ziua și noaptea, și nu va fi decât groază, pentru a pricepe descoperirea!
 20. Patul acesta va fi scurt și nu te vei putea întinde, iar așternutul lui prea scurt, ca să te învelești”.
 21. Că Domnul Se va ridica precum altădată în muntele Perațim și Se va întărâta ca în valea Ghibeonului ca să săvârșească fapta Lui, fapta Lui ciudată, să împlinească lucrul Lui, lucrul Lui minunat.
 22. nu vă mai bateți joc, ca legăturile voastre să nu se strângă, că am auzit de la Domnul Dumnezeu Savaot că nimicirea este hotărâtă să fie pentru toată țara!
 23. Luați aminte și ascultați; fiți cu luare-aminte și ascultați graiul meu!
 24. Oare în fiecare zi plugarul ară, seamănă, desfundă pământul și îl grăpează?
 25. Nu vine el apoi, după ce i-a netezit fața, să arunce în brazde chimenul, să pună grâul, orzul și alacul pe margini?
 26. Dumnezeul lui îl învață și dă aceste rânduieli.
 27. Meiul nu este călcat sub copita cailor și tăvălugul nu trece peste chimen; ci meiul cu un bal este bătut și chimenul cu o nuia.
 28. Grâul este treierat, dar nu sfărâmat. Peste el trece un tăvălug purtat de cai și îl scutură din spice.
 29. Și aceasta vine de la Domnul Savaot. Minunat este sfatul Lui și mare purtarea Lui de grijă!

Citește și: Cartea lui Isaia – Capitolul 27

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *