Cartea lui Isaia – Capitolul 19

Cartea lui Isaia – Capitolul 19

Acest capitol oferă o profeție legată de judecata lui Dumnezeu asupra Egiptului, unul dintre cele mai puternice regate antice.

Începutul acestui capitol marchează o profeție dramatică, cu Dumnezeu venind „pe un nor ușor”. Acest lucru poate simboliza atât venirea rapidă, cât și natura divină a lui Dumnezeu. Idolii Egiptului tremură, sugerând căderea sistemului lor religios.

Profeția despre Egipteni care se războiesc unii împotriva altora sugerează o dezbinare profundă și un colaps social. Pierderea minții și recurgerea la vrăjitori și ghicitori reflectă o confuzie spirituală și morală.

Un stăpânitor crud și un împărat puternic ar putea simboliza o dominație străină asupra Egiptului. Descrierea secării Nilului și a problemelor economice reflectă un dezastru ecologic și economic. Mai-marii și sfătuitorii Faraonului, cei considerați înțelepți, sunt descriși ca fiind nebuni și pierduți. Acest lucru poate sublinia dimensiunea înțelepciunii umane în comparație cu înțelepciunea lui Dumnezeu.

Descrierea Egiptenilor ca femei fricoase și amenințarea mâinii Domnului evidențiază judecata severă și puternică a lui Dumnezeu asupra Egiptului.

Acest segment marchează o schimbare dramatică, cu Egiptul întorcându-se către Dumnezeu și aducând daruri și jertfe. Dumnezeu îi va bate, dar apoi îi va vindeca, sugerând o restaurare și o relație nouă cu divinitatea.

Finalul capitolului prezintă o viziune a unei colaborări pașnice și binecuvântate între Egipt, Asiria și Israel. Aceasta poate reprezenta o viziune a reconcilierii și păcii în regatul lui Dumnezeu.

Isaia 19 prezintă o viziune complexă și profundă a judecății și restaurării Egiptului. Se începe cu o confruntare dramatică și severă, dar se termină cu speranță și restaurare. Aceasta poate servi ca un model pentru înțelegerea relației dintre judecată și milă în perspectiva biblică și pentru reflectarea la modul în care Dumnezeu poate aduce speranță și vindecare în mijlocul dezastrului și al suferinței.

Cartea lui Isaia – Capitolul 19

 1. Iată Domnul vine pe nor ușor și ajunge în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea feței Lui și inima Egiptenilor se topește în ei.
 2. Voi întărâta pe Egipteni unii împotriva altora și se vor război frate cu frate și prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăție cu împărăție.
 3. Egiptul își va pierde mintea și voi încurca istețimea lui și vor merge ei să întrebe pe idoli și pe vrăjitori, pe fermecători și pe ghicitori.
 4. Și voi da Egiptul în mâna unui stăpânitor crud și un împărat puternic îl va stăpâni, zice Domnul Dumnezeu Savaot.
 5. Apele mării se vor sfârși și fluviul va seca și se va usca de tot.
 6. Canalele se vor preface în ape stătătoare. Râurile Egiptului vor scădea și se vor usca, papura și trestia se vor veșteji.
 7. Lunca Nilului și toată verdeața de pe malurile lui se vor usca, vor cădea și nu vor mai fi!
 8. Pescarii vor suspina și se vor tângui; toți cei care aruncă undița în Nil, cei care aruncă năvodul pe fața apelor, vor fi deznădăjduiți.
 9. Cei care lucrează inul vor fi nedumeriți și pieptănătoarele și țesătorii vor fi în mare încurcătură.
 10. Țesătorii vor fi tulburați și toți lucrătorii, în întristare mare.
 11. Mai-marii Ţoanului au ajuns nebuni, sfătuitorii cei înțelepți ai lui Faraon dau sfaturi fără de minte! Cum îndrăzniți voi să ziceți lui Faraon: “Eu sunt ucenicul celor înțelepți, al regilor de altădată?”
 12. Unde sunt oare înțelepții tăi? Să te vestească și să-ți dea de știre ceea ce a hotărât Domnul Savaot împotriva Egiptului.
 13. Mai-marii Ţoanului au ajuns nebuni, mai-marii Nofului și-au pierdut mintea și căpeteniile semințiilor duc Egiptul pe căi greșite.
 14. Domnul a aruncat peste ei un duh de zăpăceală; în orice faptă a lor ei rătăcesc Egiptul și nu-și dau seama, cum nu-și dă seama bețivul când varsă.
 15. Și nu va fi nici un lucru în Egipt cu rostul lui: nici cap, nici coadă, nici început, nici sfârșit.
 16. În ziua aceea, Egiptenii vor fi ca femeile fricoase și tremurătoare, din pricina amenințării mâinii Domnului Savaot pe care o va ridica peste ei.
 17. Atunci pământul lui Iuda va fi pentru Egipt înfricoșare mare; ori de câte ori i se va aminti numele; Egiptul va tremura, din pricina hotărârii luate împotriva lui de Domnul Savaot.
 18. În vremea aceea, vor fi numai cinci cetăți în pământul Egiptului care vor grăi limba Canaanului și vor jura în numele Domnului Savaot; una se va numi “Cetatea Soarelui”.
 19. În ziua aceea, va fi un jertfelnic în mijlocul pământului Egiptului și un stâlp de pomenire la hotarul lui, pentru Domnul.
 20. Acesta va fi un semn și o mărturie pentru Domnul Savaot în pământul Egiptului. Când vor striga către Domnul în strâmtorările lor, atunci El le va trimite un mântuitor și un răzbunător oare-i va mântui.
 21. Domnul se va face știut în Egipt și Egiptenii vor cunoaște pe Domnul în ziua aceea. Și vor aduce arderi de tot și prinoase și vor face făgăduințe Domnului și le vor împlini.
 22. Și Domnul va bate Egiptul, îl va lovi și apoi îl va vindeca. Și ei se vor întoarce la Domnul și El se va îndupleca și îi va tămădui.
 23. În vremea aceea, va fi un drum din Egipt în Asiria și Asiria va merge în Egipt și Egiptul în Asiria și Egiptenii și Asirienii vor sluji pe Domnul.
 24. În ziua aceea, Israel va fi al treilea în legământul cu Egiptul și cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului,
 25. Binecuvântare a Domnului Savaot, Care zice: “Binecuvântat să fie poporul Meu, Egiptul și Asiria, lucrul mâinilor Mele și Israel, moștenirea Mea!”

Citește și: Cartea lui Isaia – Capitolul 18

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *