Cartea lui Isaia – Capitolul 11

Cartea lui Isaia – Capitolul 11

Acest pasaj biblic descrie profeția despre venirea Mântuitorului și înfăptuirea unui regat de pace și dreptate, având rădăcini în tradiția iudaică și conotații profunde în creștinism.

Primele versete vorbesc despre o “Mlădiță” care va crește din tulpina lui Iesei (tatăl regelui David). Aceasta este o referință directă la Mesia, ce va veni din neamul lui David.

Această secțiune descrie caracteristicile și calitățile Mesiei, cum ar fi înțelepciunea, înțelegerea, tăria și temerea de Dumnezeu. Acesta va fi un judecător drept și nu va judeca după aparențe.

Descrierea unui regat în care prădătorii și prada viețuiesc împreună în armonie simbolizează pacea și reconcilierea care vor domni în acest regat mesianic. Aceasta include și o viziune ecumenică, în care popoarele și națiunile se vor uni.

Această secțiune arată cum Dumnezeu își va aduna poporul din toate colțurile lumii, semnificând o restaurare a unității și o eliberare de subjugare.

În final, se descrie împlinirea acestei viziuni, cu o referință la miracolul trecerii prin Marea Roșie din timpul Exodului. Aceasta subliniază încă o dată tema centrală a eliberării și a împlinirii promisiunii divine.

În ansamblu, această profeție ilustrează o viziune optimistă și plină de speranță a viitorului, în care va domni dreptatea, se va instaura pacea, și poporul lui Dumnezeu va fi reunificat. Este un text profund și bogat, care a inspirat numeroase interpretări și reflecții teologice de-a lungul timpului, având o influență majoră asupra conceptelor creștine despre Mesia și regatul lui Dumnezeu pe pământ.

Cartea lui Isaia – Capitolul 11

 1. O Mlădiţă va ieși din tulpina lui Iesei și un Lăstar din rădăcinile lui va da.
 2. Și Se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul înțelepciunii și al înțelegerii, duhul sfatului și al tăriei, duhul cunoștinței și al bunei-credințe.
 3. Și-L va umple pe El duhul temerii de Dumnezeu. Și va judeca nu după înfățișarea cea din afară și nici nu va da hotărârea Sa după cele ce se zvonesc,
 4. Ci va judeca pe cei săraci întru dreptate și după lege va mustra pe sărmanii din țară. Pe cel aprig îl va bate cu toiagul gurii Lui și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel fără de lege.
 5. Dreptatea va fi ca o cingătoare pentru rărunchii Lui și credincioșia ca un brâu pentru coapsele Lui.
 6. Atunci lupul va locui laolaltă cu mielul și leopardul se va culca lângă căprioară; și vițelul și puiul de leu vor mânca împreună și un copil îi va paște.
 7. Juninca se va duce la păscut împreună cu ursoaica și puii lor vor sălășlui la un loc, iar leul ca și boul va mânca paie;
 8. Pruncul de ţâţă se va juca lângă culcușul viperei și în vizuina șarpelui otrăvitor copilul abia înțărcat își va întinde mâna.
 9. Nu va fi nici o nenorocire și nici un prăpăd în tot muntele Meu cel sfânt! Că tot pământul este plin de cunoștința și de temerea de Dumnezeu, precum marea este umplută de ape!
 10. Și în vremea aceea, Mlădiţa cea din rădăcina lui Iesei, va fi ca un steag pentru popoare; pe Ea o vor căuta neamurile și sălașul Ei va fi plin de slavă.
 11. în ziua aceea, Domnul va ridica din nou mâna Sa ca să răscumpere rămășița poporului Său dintre robii din Asiria și din Egipt, din Patros, din Etiopia, din Elam, din Babilon, din Hamat și din insulele mării.
 12. El va ridica steag pentru neamuri și va aduna pe cei risipiți ai lui Israel și va strânge la un loc pe cei împrăștiați ai lui Iuda din cele patru colțuri ale pământului.
 13. Atunci pizma lui Efraim va înceta și dușmanii lui Iuda vor fi zdrobiți. Efraim nu va mai pizmui pe Iuda și Iuda nu va mai fi vrăjmașul lui Efraim.
 14. Ci se vor avânta în latura Filistenilor la apus și vor jefui împreună pe feciorii răsăritului; asupra Edomului şi Moabului își vor întinde mâna lor, și copiii lui Amon vor asculta de ei.
 15. Domnul va seca limba de mare a Egiptului și mâna Lui va amenința groaznic Eufratul, și-l va împărți în șapte râuri și se va putea trece cu piciorul.
 16. Atunci se va croi un drum pentru rămășița din poporul Său, pentru cei scăpați din robia Asiriei, precum s-a întâmplat altădată cu Israel, în ziua când el a ieșit din Egipt.

Citește și: Cartea lui Isaia – Capitolul 10

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *