Apocalipsa – Capitolul 3

Apocalipsa – Capitolul 3

Aceste pasaje sunt mesaje adresate îngerilor (sau liderilor) a trei dintre cele șapte Biserici din Asia Minor, din cartea Apocalipsa lui Ioan.

 1. Biserica din Sardes: Este criticată pentru că, deși are reputația de a fi vie, este considerată moartă spiritual. Iisus îi îndeamnă să fie vigilenți, să întărească ceea ce a mai rămas și să se pocăiască. Există câțiva în Sardes care sunt lăudați pentru că nu și-au mânjit hainele și vor fi răsplătiți cu veșminte albe și numele lor nu va fi șters din cartea vieții.
 2. Biserica din Filadelfia: Este lăudată pentru păstrarea cuvântului lui Dumnezeu și pentru fidelitatea sa, în ciuda puterii sale mici. Iisus promite protecție în timpul ispitei care va veni peste întreaga lume și îi asigură că va veni curând. Celor care biruiesc li se promite un loc permanent în templul lui Dumnezeu, unde vor purta numele lui Dumnezeu, al noului Ierusalim și un nume nou.
 3. Biserica din Laodiceea: Este criticată aspru pentru că este “căldicelă”, nici rece, nici fierbinte, ceea ce determină pe Iisus să spună că îi va vărsa din gura Sa. Această Biserică este acuzată de autosuficiență materială, dar este considerată spiritual săracă, orbă și goală. Iisus le sfătuiește să cumpere de la El aur rafinat, veșminte albe și alifie pentru ochi pentru a-și îmbunătăți starea spirituală. Există o invitație de a se pocăi și promisiunea că Iisus va intra și va cina cu cei care îi deschid ușa. Biruitorilor li se promite un loc alături de Iisus pe tronul Său.

Fiecare mesaj se încheie cu un apel către toți credincioșii să asculte ceea ce Duhul le spune Bisericilor, subliniind importanța ascultării și răspunsului la aceste mesaje divine.

Apocalipsa – Capitolul 3

 1. Iar îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: Acestea zice Cel ce are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Ştiu faptele tale, că ai nume, că trăieşti, dar eşti mort.
 2. Priveghează şi întăreşte ce a mai rămas şi era să moară. Căci n-am găsit faptele tale depline înaintea Dumnezeului Meu.
 3. Drept aceea, adu-ţi aminte cum ai primit şi ai auzit şi păstrează şi te pocăieşte. Iar de nu vei priveghea, voi veni ca un fur şi nu vei şti în care ceas voi veni asupra ta.
 4. Dar ai câţiva oameni în Sardes, care nu şi-au mânjit hainele lor, ci ei vor umbla cu Mine îmbrăcaţi în veşminte albe, fiindcă sunt vrednici.
 5. Cel ce biruieşte va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea părintelui Meu şi înaintea îngerilor Lui.
 6. Cel ce are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor.
 7. Iar îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Acestea zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce are cheia lui David, Cel ce deschide şi nimeni nu va închide şi închide şi nimeni nu va deschide:
 8. Ştiu faptele tale; iată, am lăsat înaintea ta o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă, fiindcă, deşi ai putere mică, tu ai păzit cuvântul Meu şi nu ai tăgăduit numele Meu.
 9. Iată, îţi dau din sinagoga satanei, dintre cei care se zic pe sine că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.
 10. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării Mele, şi Eu te voi păzi pe tine de ceasul ispitei ce va să vină peste toată lumea, ca să încerce pe cei ce locuiesc pe pământ.
 11. Vin curând; ţine ce ai, ca nimeni să nu ia cununa ta.
 12. Pe cel ce biruieşte îl voi face stâlp în templul Dumnezeului Meu şi afară nu va mai ieşi şi voi scrie pe el numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, – al noului Ierusalim, care se pogoară din cer, de la Dumnezeul Meu – şi numele Meu cel nou.
 13. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor.
 14. Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Acestea zice Cel ce este Amin, martorul cel credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu:
 15. Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau fierbinte!
 16. Astfel, fiindcă eşti căldicel – nici fierbinte, nici rece – am să te vărs din gura Mea.
 17. Fiindcă tu zici: Sunt bogat şi m-am îmbogăţit şi de nimic nu am nevoie! Şi nu ştii că tu eşti cel ticălos şi vrednic de plâns, şi sărac şi orb şi gol!
 18. Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur lămurit în foc, ca să te îmbogăţeşti, şi veşminte albe ca să te îmbraci şi să nu se dea pe faţă ruşinea goliciunii tale, şi alifie de ochi ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.
 19. Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi pedepsesc; sârguieşte dar şi te pocăieşte.
 20. Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine.
 21. Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui.
 22. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor.

Citește și: Apocalipsa – Capitolul 2

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *