Apocalipsa – Capitolul 22 (final)

Apocalipsa – Capitolul 22 (final)

Aceste versete din finalul cărții Apocalipsa descriu viziunea profetică a unui nou început, marcând restaurarea finală și triumful binelui asupra răului

Imaginea râului cu apa vieții și a pomului vieții simbolizează viața eternă și vindecarea oferită neamurilor. Aceasta reprezintă o reîntoarcere la starea de armonie și binecuvântare dinaintea căderii omului.

Faptul că “nici un blestem nu va mai fi” indică eliminarea completă a păcatului și a consecințelor sale. Vederea feței lui Dumnezeu și prezența numelui Său pe frunțile oamenilor simbolizează o relație intimă și directă cu divinitatea.

Absența nopții și a nevoii de lumină artificială subliniază prezența continuă și suficientă a lui Dumnezeu ca sursă de lumină și viață.

Mesajul că “vremea este aproape” și îndemnul la păstrarea cuvintelor proorociei subliniază urgența și importanța mesajului revelat. Promisiunea unei răsplate pentru faptele bune și avertismentul asupra consecințelor păcatului accentuează tema justiției divine.

Referințele la Iisus ca “rădăcina și odrasla lui David” și “steaua care strălucește dimineața” subliniază natura Sa divină și umană.

Avertismentul împotriva modificării mesajului proorociei subliniază sacralitatea și autoritatea textului. Cartea se încheie cu o binecuvântare de har, subliniind tema centrală a harului divin în creștinism.

În ansamblu, aceste versete oferă o viziune a speranței și triumfului final, cu un accent puternic pe justiția divină, restaurarea creației și relația intimă între Dumnezeu și umanitate.

Apocalipsa – Capitolul 22 (final)

 1. Şi mi-a arătat, apoi, râul şi apa vieţii, limpede cum e cristalul şi care izvorăşte din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului,
 2. Şi în mijlocul pieţei din cetate, de o parte şi de alta a râului, creşte pomul vieţii, făcând rod de douăsprezece ori pe an, în fiecare lună dându-şi rodul; şi frunzele pomului sunt spre tămăduirea neamurilor.
 3. Nici un blestem nu va mai fi. Şi tronul lui Dumnezeu şi al Mielului va fi în ea şi slugile Lui Îi vor sluji Lui.
 4. Şi vor vedea faţa Lui şi numele Lui va fi pe frunţile lor.
 5. Şi noapte nu va mai fi; şi nu au trebuinţă de lumina lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină şi vor împărăţi în vecii vecilor.
 6. Şi îngerul mi-a zis: Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate şi Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi cele ce trebuie să se întâmple în curând.
 7. Şi iată vin curând. Fericit cel ce păzeşte cuvintele proorociei acestei cărţi!
 8. Şi eu, Ioan, sunt cel ce am văzut şi am auzit acestea, iar când am auzit şi am văzut, am căzut să mă închin înaintea picioarelor îngerului care mi-a arătat acestea.
 9. Şi el mi-a zis: Vezi să nu faci aceasta! Căci sunt împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păstrează cuvintele cărţii acesteia. Lui Dumnezeu închină-te!
 10. Apoi mi-a zis: Să nu pecetluieşti cuvintele proorociei acestei cărţi, căci vremea este aproape.
 11. Cine e nedrept, să nedreptăţească înainte. Cine e spurcat, să se spurce încă. Cine este drept, să facă dreptate mai departe. Cine este sfânt, să se sfinţească încă.
 12. Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după cum este fapta lui.
 13. Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul.
 14. Fericiţi cei ce spală veşmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate!
 15. Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi închinătorii de idoli şi toţi cei ce lucrează şi iubesc minciuna!
 16. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul Meu ca să mărturisească vouă acestea, cu privire la Biserici. Eu sunt rădăcina şi odrasla lui David, steaua care străluceşte dimineaţa.
 17. Şi Duhul şi mireasa zic: Vino. Şi cel ce aude să zică: Vino. Şi cel însetat să vină, cel ce doreşte să ia în dar apa vieţii.
 18. Şi eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele proorociei acestei cărţi: De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta;
 19. Iar de va scoate cineva din cuvintele cărţii acestei proorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieţii şi din cetatea sfântă şi de la cele scrise în cartea aceasta.
 20. Cel ce mărturiseşte acestea zice: Da, vin curând. Amin! Vino, Doamne Iisuse!
 21. Harul Domnului Iisus Hristos, cu voi cu toţi! Amin.

Citește și: Apocalipsa – Capitolul 21

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *