Apocalipsa – Capitolul 2

Apocalipsa – Capitolul 2

Aceste pasaje din Apocalipsa lui Ioan sunt mesaje specifice adresate îngerilor (sau liderilor) a patru dintre cele șapte Biserici din Asia Minor. Fiecare mesaj conține laude, critici și îndemnuri, reflectând starea spirituală a fiecărei Biserici:

 1. Biserica din Efes: Este lăudată pentru faptele sale, osteneala și răbdarea, precum și pentru respingerea celor răi și a apostolilor falși. Cu toate acestea, este criticată pentru că și-a pierdut dragostea inițială. Iisus îi cere să se pocăiască și să revină la faptele de odinioară, altfel va suferi consecințe. Este lăudată pentru ura față de faptele nicolaiților, pe care Iisus le urăște și El.
 2. Biserica din Smirna: Este lăudată pentru răbdarea în necaz și sărăcie, deși este considerată bogată spiritual. Este avertizată despre persecuții viitoare, inclusiv închisoare, și este încurajată să rămână credincioasă până la moarte, promițându-i-se cununa vieții. Este asigurată că biruitorul nu va fi vătămat de moartea a doua.
 3. Biserica din Pergam: Este recunoscută pentru credința sa într-un loc periculos, “unde este scaunul satanei”. Cu toate acestea, este criticată pentru tolerarea învățăturilor lui Balaam și a nicolaiților, care promovează idolatria și imoralitatea. Iisus cere pocăință și amenință cu judecata. Biruitorului i se promite mana ascunsă și o pietricică albă cu un nume nou.
 4. Biserica din Tiatira: Este lăudată pentru faptele sale, dragostea, credința, slujirea și răbdarea și pentru că faptele sale recente sunt mai mari decât cele inițiale. Critica majoră este tolerarea femeii Izabela, care se pretinde proorociță și încurajează imoralitatea și idolatria. Iisus amenință cu pedepse severe pentru ea și urmașii ei, dacă nu se pocăiesc. Cei care nu urmează această învățătură rea sunt încurajați să rămână fermi. Biruitorului i se promite stăpânire peste neamuri și “steaua cea de dimineață”.

Fiecare mesaj se încheie cu un apel către toți credincioșii să asculte ceea ce Duhul le spune Bisericilor, subliniind importanța ascultării și răspunsului la aceste mesaje divine.

Apocalipsa – Capitolul 2

 1. Scrie îngerului Bisericii din Efes: Acestea zice Cel ce ţine cele şapte stele în dreapta Sa, Cel care umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur:
 2. Ştiu faptele tale şi osteneala ta şi răbdarea ta şi cum că nu poţi suferi pe cei răi şi ai cercat pe cei ce se zic pe sine apostoli şi nu sunt şi i-ai aflat mincinoşi;
 3. Şi stărui în răbdare şi ai suferit pentru numele Meu şi nu ai obosit.
 4. Dar am împotriva ta faptul că ai părăsit dragostea ta cea dintâi.
 5. Drept aceea, adu-ţi aminte de unde ai căzut şi te pocăieşte şi fă faptele de mai înainte; iar de nu, vin la tine curând şi voi mişca sfeşnicul tău din locul lui, dacă nu te vei pocăi.
 6. Ai însă partea bună că urăşti faptele nicolaiţilor, pe care le urăsc şi Eu.
 7. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.
 8. Iar îngerului Bisericii din Smirna, scrie-i: Acestea zice Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel care a murit şi a înviat:
 9. Ştiu necazul tău şi sărăcia ta, dar eşti bogat, şi hula din partea celor ce zic despre ei înşişi că sunt iudei şi nu sunt, ci sinagogă a satanei.
 10. Nu te teme de cele ce ai să pătimeşti. Că iată diavolul va să arunce dintre voi în temniţă, ca să fiţi ispitiţi, şi veţi avea necaz zece zile. Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii.
 11. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Cel ce biruieşte nu va fi vătămat de moartea cea de-a doua.
 12. Iar îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: Acestea zice Cel ce are sabia ascuţită de amândouă părţile:
 13. Ştiu unde sălăşluieşti: unde este scaunul satanei; şi ţii numele Meu şi n-ai tăgăduit credinţa Mea, în zilele lui Antipa, martorul Meu cel credincios, care a fost ucis la voi, unde locuieşte satana.
 14. Dar am împotriva ta câteva lucruri, că ai acolo pe unii care ţin învăţătura lui Balaam, cel ce învăţa pe Balac să pună piatră de poticneală înaintea fiilor lui Israel, ca să mănânce care jertfită idolilor şi să se dea desfrânării.
 15. Astfel ai şi tu pe unii care, de asemenea, ţin învăţătura nicolaiţilor.
 16. Pocăieşte-te deci, iar de nu, vin la tine curând şi voi face cu ei război, cu sabia gurii Mele.
 17. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă şi-i voi da lui o pietricică albă şi pe pietricică scris un nume nou, pe care nimeni nu-l ştie, decât primitorul.
 18. Iar îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i: Acestea zice Fiul lui Dumnezeu, ai Cărui ochi sunt ca para focului şi picioarele asemenea aramei strălucitoare:
 19. Ştiu faptele tale şi dragostea şi credinţa şi slujirea şi răbdarea ta şi ştiu că faptele tale cele de pe urmă sunt mai multe decât cele dintâi.
 20. Dar am împotriva ta faptul că laşi pe femeia Izabela, care se zice pe sine proorociţă, de învaţă şi amăgeşte pe robii Mei, ca să facă desfrânări şi să mănânce cele jertfite idolilor.
 21. Şi i-am dat timp să se pocăiască şi nu voieşte să se pocăiască de desfrânarea ei.
 22. Iată, o arunc pe ea bolnavă la pat şi pe cei ce se desfrânează cu ea, în mare strâmtorare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor.
 23. Şi pe fiii ei cu moarte îi voi ucide şi vor cunoaşte toate Bisericile că Eu sunt Cel care cercetez rănunchii şi inimile şi voi da vouă, fiecăruia, după faptele voastre.
 24. Iar vouă şi celorlalţi din Tiatira câţi nu au învăţătura aceasta, ca unii care n-au cunoscut adâncurile satanei, după cum spun ei, vă zic: nu pun peste voi altă greutate.
 25. Însă, ceea ce aveţi, ţineţi până voi veni.
 26. Şi celui ce biruieşte şi celui ce păzeşte până la capăt faptele Mele, îi voi da lui stăpânire peste neamuri.
 27. Şi le va păstori pe ele cu toiag de fier şi ca pe vasele olarului le va sfărâma, precum şi eu am luat putere de la Tatăl Meu.
 28. Şi-i voi da lui steaua cea de dimineaţă.
 29. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor.

Citește și: Apocalipsa – Capitolul 1

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *