Apocalipsa – Capitolul 15

Apocalipsa – Capitolul 15

Această secțiune din Apocalipsa continuă tema judecății divine și a triumfului final al binelui asupra răului, prezentând ultima serie de pedepse divine.

Șapte îngeri cu șapte pedepse: Apariția celor șapte îngeri cu șapte pedepse semnifică finalizarea mâniei lui Dumnezeu. Aceste pedepse sunt descrise ca fiind ultimele, sugerând că ele vor completa judecata divină asupra răului.

Marea de cristal amestecată cu foc: Imaginea mării de cristal amestecată cu foc poate simboliza puritatea și judecata. Biruitorii fiarei, care stau pe această mare, reprezintă cei care au rezistat răului și au rămas fideli lui Dumnezeu.

Cântarea lui Moise și a Mielului: Cântarea este un act de laudă și recunoștință adus lui Dumnezeu pentru dreptatea și măreția Lui. Acesta subliniază ideea că actele lui Dumnezeu, chiar și judecățile, sunt drepte și adevărate.

Deschiderea templului mărturiei: Deschiderea templului în cer indică faptul că momentul judecății finale este aproape. Templul este locul prezenței lui Dumnezeu și centrul adorării divine.

Îngerii și cupele de aur: Îngerii primesc cupe de aur pline cu mânia lui Dumnezeu, pregătindu-se să verse aceste pedepse asupra pământului. Acest lucru simbolizează iminența judecății divine.

Templul umplut de fum: Fumul care umple templul, provenind de la gloria și puterea lui Dumnezeu, poate simboliza măreția și inaccesibilitatea lui Dumnezeu în timpul turnării urgiilor.

Această secțiune din Apocalipsa accentuează ideea că judecata finală a lui Dumnezeu este iminentă și că aceasta va aduce la îndeplinire planul divin de mântuire și de restabilire a dreptății. Este un mesaj de speranță pentru credincioși și un avertisment pentru cei care se opun lui Dumnezeu.

Apocalipsa – Capitolul 15

  1. Am văzut, apoi, în cer, alt semn, mare şi minunat: şapte îngeri având şapte pedepse – cele de pe urmă – căci cu ele s-a sfârşit mânia lui Dumnezeu.
  2. Şi am văzut ca o mare de cristal, amestecată cu foc, şi pe biruitorii fiarei şi ai chipului ei şi ai numărului numelui ei, stând în picioare pe marea de cristal şi având alăutele lui Dumnezeu.
  3. Şi ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, zicând: Mari şi minunate sunt lucrurile Tale, Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!
  4. Cine nu se va teme de Tine, Doamne, şi nu va slăvi numele Tău? Că tu singur eşti sfânt şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale s-au făcut cunoscute.
  5. Şi după aceasta, m-am uitat şi s-a deschis templul cortului mărturiei din cer.
  6. Şi au ieşit din templu cei şapte îngeri cu cele şapte pedepse, îmbrăcaţi în veşmânt de in curat, luminos, şi încinşi, pe la piept, cu cingători de aur.
  7. Şi una din cele patru făpturi dădu celor şapte îngeri cele şapte cupe de aur pline de mânia lui Dumnezeu, Cel ce este viu în vecii vecilor.
  8. Iar templul se umplu de fum, din slava lui Dumnezeu şi din puterea Lui, şi nimeni nu putea să intre în templu, până ce se vor sfârşi cele şapte urgii ale celor şapte îngeri.

Citește și: Apocalipsa – Capitolul 14

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *